کفشورهای استخر به صورت یک کاور شبکه ای جهت جلوگیری از ورود اجسام به لوله مکنده عمل میکند و باید سطح بزرگتری نسبت به سایز لوله مکش استخر داشته باشد. انتخاب کفشور استخر باید متناسب با مکش پمپ و حجم استخر باشد. در انتخاب کفشور مناسب جهت استخر خود دقت فرمایید در استخرهای متوسط از دو کفشور جهت مکش سیرکولاسیون آب استخر استفاده شود و کفشور می بایست در قسمت عمیق استخر و با فاصله از دیواره ها نصب گردد.
کفشورهای استخر با فرم هندسی مدور و مربع شکل و قاب دار، بدون کاسه یا با کاسه ارائه می گردد.
کفشورهای استخر با طراحی خاص و شکل زیبا توانایی عبور میزان دبی مطلوبی را دارند.

کاربردها :

کفشورهای استخری  قابل استفاده جهت برگشت و خروج آب از  استخر می باشد.

ویژگی ها :

 دبی مطلوب و مناسب

کاور شبکه ای

 فرم هندسی مدور و مربع شکل

قاب دار، بدون کاسه

طراحی خاص و شکل زیبا