کلر زن چهار گوش بزرگ KOKIDO
  کلر زن چهار گوش بزرگ KOKIDO
  خرید کلرزن شناور برند کوکیدو، خرید فیدر شناور قرص کلر کوکیدو، خرید محفظه شناور قرص کلر برای استخر
  خرید کلرزن شناور برند کوکیدو، خرید فیدر شناور قرص کلر کوکیدو، خرید محفظه شناور قرص کلر برای استخر
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن خطی IML ـ مدل PS-7018-G
  کلر زن خطی IML ـ مدل PS-7018-G
  401027008
  ۴۰۱۰۲۷۰۰۸
  ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن خطی 4 کیلوگرمی
  کلر زن خطی 4 کیلوگرمی
  401027016
  ۴۰۱۰۲۷۰۱۶
  ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن خطی کوچک KOKIDO
  کلر زن خطی کوچک KOKIDO
  401027002
  ۴۰۱۰۲۷۰۰۲
  ۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن سفینه ای شناور بزرگ KOKIDO
  کلر زن سفینه ای شناور بزرگ KOKIDO
  خرید کلرزن شناور سفینه ای کوکیدو، قیمت دستگاه کلرزنی استخر، قیمت کلرزن شناور
  خرید کلرزن شناور سفینه ای کوکیدو، قیمت دستگاه کلرزنی استخر، قیمت کلرزن شناور
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن سفینه ای شناور کوچک KOKIDO
  کلر زن سفینه ای شناور کوچک KOKIDO
  خرید کلرزن شناور استخر برند کوکیدو، خرید آنلاین فیدر شناور استخر ، خرید دستگاه کلرزن استخر، خرید محفظه شناور قرص کلر، خرید محفظه قرص کلر استخر
  خرید کلرزن شناور استخر برند کوکیدو، خرید آنلاین فیدر شناور استخر ، خرید دستگاه کلرزن استخر، خرید محفظه شناور قرص کلر، خرید محفظه قرص کلر استخر
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن نمکی استخر BSPOOL - EVO BASIC 15
  کلر زن نمکی استخر BSPOOL - EVO BASIC 15
  دستگاه کلرزن نمکی BSPOOL
  دستگاه کلرزن نمکی BSPOOL
  ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن نمکی استخر BSPOOL - EVO BASIC 20
  کلر زن نمکی استخر BSPOOL - EVO BASIC 20
  دستگاه کلرزن نمکی استخر
  دستگاه کلرزن نمکی استخر
  ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
   کلر زن نمکی استخر BSPOOL - EVO BASIC 25
  کلر زن نمکی استخر BSPOOL - EVO BASIC 25
  تجهیزات گندزدایی استخر
  تجهیزات گندزدایی استخر
  ۹۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
   کور کن نازل استخر 2اینچ بدنه ABS
  کور کن نازل استخر 2اینچ بدنه ABS
  کورکن کفشور استخر
  کورکن کفشور استخر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  آب نما استخری روکار مگاپول ـ مدل VICTORIA
  آب نما استخری روکار مگاپول ـ مدل VICTORIA
  خرید آنلاین کرتین استخر
  خرید آنلاین کرتین استخر
  ۷,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر IML مدل E12NORM
  اسکیمر استخر IML مدل E12NORM
  تجهیزات استخر و جکوزی
  تجهیزات استخر و جکوزی
  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر IML مدل A001
  اسکیمر استخر IML مدل A001
  اسکیمر استخر
  اسکیمر استخر
  ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر IML مدل E010
  اسکیمر استخر IML مدل E010
  تجهیزات استخر و جکوزی
  تجهیزات استخر و جکوزی
  ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر مدل CS01 کمبو مگاپول
  اسکیمر استخر مدل CS01 کمبو مگاپول
  MEGA POOL
  MEGA POOL
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر مدل CS02 کمبو مگاپول
  اسکیمر استخر مدل CS02 کمبو مگاپول
  تجهیزات استخر سونا جکوزی
  تجهیزات استخر سونا جکوزی
  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  ایرجت جکوزی
  ایرجت جکوزی
  سوپر نازل جکوزی مارینا
  سوپر نازل جکوزی مارینا
  ۶۵۰,۰۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401024009
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۹
  ۱۰۹,۷۱۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS
  401024004
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۴
  ۹,۵۴۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  401024005
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۵
  ۱۰,۶۹۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  401024006
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۶
  ۱۷,۰۲۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  401024003
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۳
  ۲۴,۸۴۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۳۵,۹۹۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۴۳,۵۸۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS
  401024007
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۷
  ۷۱,۳۰۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  401024008
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۸
  ۹۹,۲۴۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401016001
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۱
  ۲۰۵,۸۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401016010
  ۴۰۱۰۱۶۰۱۰
  ۳۴۶,۱۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401016005
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۵
  ۳۵,۱۹۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS
  401016006
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۶
  ۴۹,۴۵۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS
  401016008
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۸
  ۱۳۴,۵۵۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS
  401004003
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۳
  ۳۳,۶۹۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۱۹,۴۳۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401004004
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۴
  ۵۵,۵۴۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS
  401004005
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۵
  ۷۱,۹۹۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS
  401004007
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۷
  ۲۰۳,۵۵۰ تومان

   تجهیزات استخر ، جکوزی ، سونا و اسپا

   پس از سالها فعالیت و تجربه در زمینه فروش انواع لوله و اتصالات و تجهیزات فاضلابی، ساختمانی، کشاورزی، آبیاری تحت فشار و مه پاش جهت پاسخگویی به نیاز همشهریان عزیز بر آن شدیم تا با خدمتی دیگر اینبار در زمینه طراحی و اجرا و ارائه تجهیزات استخر جکوزی سونا و اسپا در کنار همشهریان و هم میهنان عزیزمان باشیم. از این رو فروشگاه بزرگ لولینو اکنون با ارائه مجموعه ای کامل از تجهیزات استخر جکوزی سونا و اسپا با برند مارینا پول در خدمت شما عزیزان است.
   تجهیزات استخر از جمله : افزودنی های بتن و مواد آب بندی کاسه استخر، تجهیزات فیلتراسیون استخر، تجهیزات پاکسازی و شستشوی استخر، تجهیزات و مواد شیمیایی گند زدایی و ضد عفونی آب استخر ، تجهیزات روشنایی استخر، لوازم و ابزار ایمنی سرگرمی و تزیینی استخر ، تجهیزات آبنما و فواره استخر، نردبان، هندریل و نرده استخری ، تجهیزات جکوزی از جمله نازل سرجت پایه جت و پمپ جکوزی رینگ جکوزی و... همچنین تجهیزات سونا خشک و بخار همه در فروشگاه بزرگ لولینو با تنوع بالایی از بهترین برند های ایرانی و وارداتی و با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت عرضه می گردد.
   همچنین جهت دریافت مشاوره و درخواست نصاب با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید، کارشناسان و متخصصان فروشگاه بزرگ لولینو در اسرع وقت با افتخار پاسخگو شما خواهند بود.

   تجهیزات استخر، جکوزی و سونا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Aquastrong
   • AQUAX
   • BOWMAN
   • BS POOL
   • Calmo
   • EMAUX
   • FILTREAU
   • IML
   • KOKIDO
   • LEO
   • MARINA
   • MARINA POOL
   • MEGA POOL
   • MEGA SPA
   • PIMTAS
   • Polymer Golpayegan
   • SBK
   • SPECK
   • VAHEB
   • Vino Plastic
   • ZODIAC
   • ایرانی
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله