آبپاش تنظیمی برنجی ـ سایز  20میلیمتر
  آبپاش تنظیمی برنجی ـ سایز 20میلیمتر
  213001014
  ۲۱۳۰۰۱۰۱۴
  تماس بگیرید
  آبپاش تنظیمی پلی اتیلن ـ سایز  20میلیمتر
  آبپاش تنظیمی پلی اتیلن ـ سایز 20میلیمتر
  213001010
  ۲۱۳۰۰۱۰۱۰
  تماس بگیرید
  آبپاش تنظیمی پلی اتیلن ـ سایز  25میلیمتر
  آبپاش تنظیمی پلی اتیلن ـ سایز 25میلیمتر
  213001012
  ۲۱۳۰۰۱۰۱۲
  تماس بگیرید
  آبپاش ساده پلی اتیلن ـ سایز  25میلیمتر
  آبپاش ساده پلی اتیلن ـ سایز 25میلیمتر
  213001011
  ۲۱۳۰۰۱۰۱۱
  تماس بگیرید
  آبپاش مخفی شونده کوچک
  آبپاش مخفی شونده کوچک
  213001002
  ۲۱۳۰۰۱۰۰۲
  تماس بگیرید
  آبپاش مخفی شونده
  آبپاش مخفی شونده
  213001001
  ۲۱۳۰۰۱۰۰۱
  تماس بگیرید
  آچار پانچ لوله 16میلیمتری
  آچار پانچ لوله 16میلیمتری
  204018018
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۸
  تماس بگیرید
  انشعاب 16 × 1.2
  انشعاب 16 × 1.2
  204018006
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۶
  تماس بگیرید
  بست ابتدایی
  بست ابتدایی
  204018002
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۲
  تماس بگیرید
  بست انتهایی
  بست انتهایی
  204018001
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۱
  تماس بگیرید
  بست لوله 16میلیمتری
  بست لوله 16میلیمتری
  204018017
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۷
  تماس بگیرید
  پایه قلاب دار آبپاش
  پایه قلاب دار آبپاش
  213001003
  ۲۱۳۰۰۱۰۰۳
  تماس بگیرید
  ته خط
  ته خط
  701002
  ۷۰۱۰۰۲
  تماس بگیرید
  دریپر داخل خط بزرگ
  دریپر داخل خط بزرگ
  204018005
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۵
  تماس بگیرید
  دریپر داخل خط کوچک
  دریپر داخل خط کوچک
  204018020
  ۲۰۴۰۱۸۰۲۰
  تماس بگیرید
  دریپر دو طرفه
  دریپر دو طرفه
  204018014
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۴
  تماس بگیرید
  دریپر روی خط
  دریپر روی خط
  204018016
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۶
  تماس بگیرید
  رابط
  رابط
  204018003
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۳
  تماس بگیرید
  رابط تک سوراخ
  رابط تک سوراخ
  701001
  ۷۰۱۰۰۱
  تماس بگیرید
  رایزر پلیمری دو سر دنده
  رایزر پلیمری دو سر دنده
  213003001
  ۲۱۳۰۰۳۰۰۱
  تماس بگیرید
  زانو
  زانو
  701003
  ۷۰۱۰۰۳
  تماس بگیرید
  زانو
  زانو
  204018015
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۵
  تماس بگیرید
  سر خط
  سر خط
  701004
  ۷۰۱۰۰۴
  تماس بگیرید
  سه راه
  سه راه
  701005
  ۷۰۱۰۰۵
  تماس بگیرید
  سه راه
  سه راه
  204018004
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۴
  تماس بگیرید
  سه راهی تنظیمی
  سه راهی تنظیمی
  204018012
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۲
  تماس بگیرید
  شلنگ پلی آمید فشار قوی دو لایه
  شلنگ پلی آمید فشار قوی دو لایه
  701006
  ۷۰۱۰۰۶
  تماس بگیرید
  شیر انشعاب
  شیر انشعاب
  204018007
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۷
  تماس بگیرید
  شیر خودکار پلیمری
  شیر خودکار پلیمری
  213004001
  ۲۱۳۰۰۴۰۰۱
  تماس بگیرید
  شیر رابط
  شیر رابط
  204018013
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۳
  تماس بگیرید
  شیر سر خط
  شیر سر خط
  204018019
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۹
  تماس بگیرید
  فیلتر تک قلو
  فیلتر تک قلو
  701008
  ۷۰۱۰۰۸
  تماس بگیرید
  نازل 30 میکرون
  نازل 30 میکرون
  701007
  ۷۰۱۰۰۷
  تماس بگیرید
  واشر
  واشر
  204018010
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۰
  تماس بگیرید

   تجهیزات  آبیاری تحت فشار

   تجهیزات آبیاری تحت فشار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Kaveh Gostar
   خیر
   بله