پمپ استخر AQUASTRONG ایتالیا- سری EKP
  پمپ استخر AQUASTRONG ایتالیا- سری EKP
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری AMERICA
  پمپ استخری IML - سری AMERICA
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری ATLAS
  پمپ استخری IML - سری ATLAS
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  ۸۷,۱۳۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری NEW BCC
  پمپ استخری IML - سری NEW BCC
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی IML
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی IML
  ۳۷,۸۲۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری NIAGARA
  پمپ استخری IML - سری NIAGARA
  سیستم تصفیه استخر
  سیستم تصفیه استخر
  ۱۷,۳۷۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری BIG DISCOVERY
  پمپ استخری IML - سری BIG DISCOVERY
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  ۴۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  پکیج تصفیه توکار استخر مگاپول 50 متر مکعب - سری BASIC
  پکیج تصفیه توکار استخر مگاپول 50 متر مکعب - سری BASIC
  401062007
  ۴۰۱۰۶۲۰۰۷
  ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  پکیج روکار تصفیه استخر مگاپول 50 متر مکعب - سری BASIC
  پکیج روکار تصفیه استخر مگاپول 50 متر مکعب - سری BASIC
  401062003
  ۴۰۱۰۶۲۰۰۳
  ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  پکیج روکار تصفیه استخر مگاپول 80 متر مکعب - سری BASIC
  پکیج روکار تصفیه استخر مگاپول 80 متر مکعب - سری BASIC
  401062004
  ۴۰۱۰۶۲۰۰۴
  ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  پکیج روکار تصفیه جکوزی مگاپول - مدل BASIC
  پکیج روکار تصفیه جکوزی مگاپول - مدل BASIC
  401062011
  ۴۰۱۰۶۲۰۱۱
  ۶۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  سیلیس شیشه ای مگاپول ـ رنج دانه بندی 0.6-1.2
  سیلیس شیشه ای مگاپول ـ رنج دانه بندی 0.6-1.2
  تجهیزات فیلتراسیون استخر
  تجهیزات فیلتراسیون استخر
  ۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی IML سری ROMA
  فیلتر شنی IML سری ROMA
  IML Sand Filter - ROMA
  IML Sand Filter - ROMA
  ۱۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQT شیر از بالا
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQT شیر از بالا
  AQUAX Sand Filter
  AQUAX Sand Filter
  ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۲۹,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۹,۲۳۱,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 42 سانتی متر
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 42 سانتی متر
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  ۶,۳۹۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 50 سانتی متری
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 50 سانتی متری
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  ۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 62 سانتی متری
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 62 سانتی متری
  سیستم تصفیه آب استخر و جکوزی
  سیستم تصفیه آب استخر و جکوزی
  ۹,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی تصفیه استخر IML - سری LISBOA
  فیلتر شنی تصفیه استخر IML - سری LISBOA
  IML Sand Filter - LISBOA
  IML Sand Filter - LISBOA
  ۱۹,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی مارینا پول
  فیلتر شنی مارینا پول
  سیستم فیلتراسیون استخر و جکوزی
  سیستم فیلتراسیون استخر و جکوزی
  ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی مگاپول ـ سری XA
  فیلتر شنی مگاپول ـ سری XA
  MEGA POOL Sand Filter
  MEGA POOL Sand Filter
  ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 41 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 41 سانتی متر
  401028072
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۲
  ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 50 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 50 سانتی متر
  401028073
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۳
  ۷,۴۴۵,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 55 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 55 سانتی متر
  401028074
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۴
  ۸,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 61 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 61 سانتی متر
  401028075
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۵
  ۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 66 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 66 سانتی متر
  401028076
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۶
  ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 66 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 66 سانتی متر
  401028077
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۷
  ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 79 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 79 سانتی متر
  401028078
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۸
  ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 92 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 92 سانتی متر
  401028079
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۹
  ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  CF25 فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  CF25 فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  401056001
  ۴۰۱۰۵۶۰۰۱
  بزودی
  CF25-CE کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  CF25-CE کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  401056003
  ۴۰۱۰۵۶۰۰۳
  بزودی
  CF75 فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  CF75 فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  401056002
  ۴۰۱۰۵۶۰۰۲
  بزودی
  CF75-CE کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  CF75-CE کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  401056004
  ۴۰۱۰۵۶۰۰۴
  بزودی
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQS
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQS
  AQUAX Sand Filter
  AQUAX Sand Filter
  ناموجود
  پمپ تصفیه استخر مگاپول - سری CI
  پمپ تصفیه استخر مگاپول - سری CI
  401044005
  ۴۰۱۰۴۴۰۰۵
  تماس بگیرید
  پمپ تصفیه ایمکس ـ سری SB
  پمپ تصفیه ایمکس ـ سری SB
  تجهیزات فیلتراسیون استخر
  تجهیزات فیلتراسیون استخر
  تماس بگیرید
  پمپ تصفیه ایمکس ـ سری SE
  پمپ تصفیه ایمکس ـ سری SE
  تجهیزات فیلتراسیون استخر و جکوزی
  تجهیزات فیلتراسیون استخر و جکوزی
  تماس بگیرید
  پمپ تصفیه ایمکس ـ مدل SPV150
  پمپ تصفیه ایمکس ـ مدل SPV150
  تجهیزات فیلتراسیون استخر
  تجهیزات فیلتراسیون استخر
  تماس بگیرید
   فیلتراسیون استخر

   فیلتراسیون استخر چیست و تجهیزات کاربردی جهت فیلتراسیون استخر کدامند؟
    فیلتراسیون استخر از مهمترین مراحل نگهداری استخر است . خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و همچنین غلظت مواد موجود در آب استخر و جکوزی همواره باید تحت کنترل و در محدوده مشخص شده توسط استانداردهای معتبر باشد. در غیر این صورت بعد از مدت کوتاهی از بهره‌برداری استخر یا جکوزی آب آن تبدیل به کلکسیونی از انواع آلودگی ها و مواد تهدید کننده سلامتی خواهد بود. آب استخرهای شنا اگر چه غیر قابل آشامیدن است، اما به لحاظ کیفیت و خصوصیات باید بسیار نزدیک به آب آشامیدنی باشد چرا که همواره با بدن شناگران در تماس است و ممکن است به صورت اتفاقی توسط شناگران بلعیده شود. خاصیت حلال بودن آب در برابر بسیاری از مواد آلی و معدنی آن را مستعد آلوده شدن و تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی کرده است از این رو آب می تواند ناقل بیماری هایی نظیر بیماری های عفونی، پوستی، جوش، زگیل، بیماری های قارچی ، عفونت گوش و غیره شود.   به طور کلی باید سه دسته از خواص آب کنترل شود: 
   1.  خواص فیزیکی شامل 
   2. خواص شیمیایی 
   3. خواص بیولوژیکی 
   •  آن دسته از خواص فیزیکی آب که باید در استخر کنترل شوند عبارتند از: جامدات معلق، میزان کدر بودن، دما و رنگ آب استخر
   •  آن دسته از خواص شیمیایی آب که باید در استخرها کنترل گردند عبارتند از : کل جامدات محلول در آب ( PDS ) ، قلیائیت ، سختی ، ph ، میزان قلیاییت کل 
   • آن دسته از خواص بیولوژیکی مضراب که باید کنترل گردد نیز شامل موارد ذیل است: باکتری ها، ویروس ها، تک یاخته ها و کرم های انگلی.
   ذرات جامد در آب می توانند به صورت مخلوط و معلق و یا به صورت محلول در آب وجود داشته باشند اهمیت فیلترهای استخر به ویژه فیلتر شنی ( سیلیسی ) اینجا خود را نشان می دهد، چرا که TSS یا ذرات 
   جامد معلق توسط فیلترها از آب حذف می‌گردند اما TDS یا ذرات محلول در آب با سایز کوچکتر از 0/45 میکرومتر امکان به تله افتادن در فیلتر ها را ندارد. اینجا نیز اهمیت اضافه کردن مواد شیمیایی به آب 
   جهت کنترل کیفیت آب رخ مینماید که برای مثال برای حل مشکل کدری آب می توان از "آلوم" یا همان "سولفات آلومینیوم" استفاده کرد که ماده منعقد کننده است و به آب تزریق می شود تا ذرات ریز به هم چسبیده و 
   قابلیت به تله افتادن بر فیلتر را پیدا کنند. ph یا میزان قلیایی یا اسیدی بودن آب که در قالب یک عدد از صفر تا ۱۴ خود را نشان می دهد و امکان سنجش توسط "کیت های کوکیدو" سه کاره یا شش کاره را دارد 
   معرف میزان خنثی بودن یا اسیدی بودن آب است.
   اگر آب اسیدی باشد انحلال پذیری کلر مختل شده و امکان فرسایش در لوله و اتصالات فلزی افزایش می یابد. و اگر ph قلیایی شود باز هم انحلال پذیری کلر مختل شده و مضافا امکان رسوب گرفتن لوله و 
   اتصالات و همچنین جلبک زدن آب استخر بسیار زیاد می شود. بنابراین، بهترین بازه برای ph آب بین ۷.۶ - ۷.۲ می باشد که می بایست در آب های قلیایی به وسیله اسید های استخری که در مجموعه ما به 
   عنوان محلول مارینا شناخته می شود و از ترکیب اسید استخری و مواد ضد جلبک فرمول شده است Ph خنثی گردد و برای افزایش ph باید به آب "بی کربنات سدیم" با Ph دو تزریق گردد تا به صورت تدریجی 
   سبب افزایش ph گردد. 
   به طور کلی عوامل مهم در پاکسازی آب استخر عبارتند از: 
   1- نحوه چیدمان دریچه های مکش و دهش به منظور ایجاد الگوی جریان مناسب 
   ۲- استفاده از مواد ضدعفونی کننده مناسب به منظور نابودی میکروارگانیسم های بیماری زا 
   3- استفاده از فیلترهای مناسب جهت جدا نمودن ذرات معلق TSS موجود در آب که فیلتر های آکوا کس ترکیه با ۵ سال ضمانت و فیلترهای ایمکس با یک سال ضمانت موجود در فروشگاه لولینو از نوع فیلتر های 
   مناسب جهت این مهم می باشند.

   فیلتراسیون و انواع فیلتر ها 
   به طور کلی فیلترهای شنی استخر به دو نوع فیلترهای کند رو و فیلترهای تند رو تقسیم می‌شود. فیلترهای کند رو غالباً فلزی با روکش اپوکسی و فیلترهای تند رو غالباً بدنه فایبرگلاس و یا پلی اتیلن دارند. فیلتر های شنی تند رو به علت بالا بودن راندمان عملکرد شان نظیر فیلترهای آکوا کس، ایمکس، هایواتر سایز کوچک تری دارند و فضای کمتری اشغال می کند، ولی فیلترهای شنی کند رو یا فلزی در برابر مواد شیمیایی نظیر کلر آسیب پذیر تر هستند. به طور کلی جهت انتخاب فیلتر مناسب گام اول محاسبه حجم آب استخر و جکوزی است. جهت محاسبه حجم استخر از فرمول زیر استفاده می شود: