تقویت کننده کنترلر RGB (آمپلی فایر) 50 آمپر
  تقویت کننده کنترلر RGB -آمپلی فایر- 50 آمپر
  چراغ و کنترل - تجهیزات روشنایی و نورپردازی استخر
  چراغ و کنترل - تجهیزات روشنایی و نورپردازی استخر
  ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  جفت چراغ LED یدکی باتری دار چند رنگ
  جفت چراغ LED یدکی باتری دار چند رنگ
  401042008
  ۴۰۱۰۴۲۰۰۸
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  جفت چراغ قابل شارژ
  جفت چراغ قابل شارژ
  401042009
  ۴۰۱۰۴۲۰۰۹
  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری رو کار مگاپول ـ مدل MPL1220
  چراغ استخری رو کار مگاپول ـ مدل MPL1220
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 10 وات
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 10 وات
  چراغ استخری روکار ضد آب
  چراغ استخری روکار ضد آب
  ۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 15 وات
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 15 وات
  تجهیزات روشنایی استخر مارینا
  تجهیزات روشنایی استخر مارینا
  ۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 20 وات
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 20 وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 5 وات
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 5 وات
  چراغ استخری روکار ضد آب
  چراغ استخری روکار ضد آب
  ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا -25 وات
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا -25 وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری دوقلو 120وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری دوقلو 120وات مارینا
  چراغ دکوراتیو استخری
  چراغ دکوراتیو استخری
  ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری دوقلو 60 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری دوقلو 60 وات مارینا
  تجهیزات روشنایی و نورپردازی محوطه استخر
  تجهیزات روشنایی و نورپردازی محوطه استخر
  ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری 16 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری 16 وات مارینا
  دستگاه های کنترل نور و روشنایی استخر
  دستگاه های کنترل نور و روشنایی استخر
  ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری 25 وات مارینا ـ مخصوص ماشین
  چراغ انجین فیبر نوری 25 وات مارینا ـ مخصوص ماشین
  نورپردازی استخر
  نورپردازی استخر
  ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری 30 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری 30 وات مارینا
  چراغ تزیینی ضد آب محوطه استخر
  چراغ تزیینی ضد آب محوطه استخر
  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری 60 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری 60 وات مارینا
  تجهیزات روشنایی و نور پردازی استخر
  تجهیزات روشنایی و نور پردازی استخر
  ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری سه قلو 180 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری سه قلو 180 وات مارینا
  چراغ دکوراتیو استخر
  چراغ دکوراتیو استخر
  ۴,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ بیضی محوطه KOKIDO
  چراغ بیضی محوطه KOKIDO
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار 220 ولت مارینا - دو وات
  چراغ پایه دار 220 ولت مارینا - دو وات
  نورپردازی محوطه استخر
  نورپردازی محوطه استخر
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 12 وات ضد آب تک رنگ مارینا
  چراغ پایه دار استخری 12 وات ضد آب تک رنگ مارینا
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۱,۰۱۶,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 18 وات ضد آب استیل فول کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری 18 وات ضد آب استیل فول کالر مارینا
  پروژکتور ضد آب 18 وات
  پروژکتور ضد آب ۱۸ وات
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 18 وات ضد آب تک رنگ مارینا
  چراغ پایه دار استخری 18 وات ضد آب تک رنگ مارینا
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۱,۳۲۸,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 18 وات ضد آب فول کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری 18 وات ضد آب فول کالر مارینا
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۹۹۶,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 18 وات ضد آب مولتی کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری 18 وات ضد آب مولتی کالر مارینا
  چراغ استخری ضد آب
  چراغ استخری ضد آب
  ۱,۲۹۸,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 36 وات ضد آب فول کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری 36 وات ضد آب فول کالر مارینا
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  ۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 36 وات ضد آب مولتی کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری 36 وات ضد آب مولتی کالر مارینا
  پروژکتور ضد آب پایه دار
  پروژکتور ضد آب پایه دار
  ۱,۹۲۸,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 54 وات ضد آب فول کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری 54 وات ضد آب فول کالر مارینا
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  ۲,۱۲۸,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 6 وات ضد آب تک رنگ مارینا
  چراغ پایه دار استخری 6 وات ضد آب تک رنگ مارینا
  پروژکتور ضد آب روکار پایه دار
  پروژکتور ضد آب روکار پایه دار
  ۷۴۶,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 9 وات ضد آب فول کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری 9 وات ضد آب فول کالر مارینا
  پروژکتور ضدآب پایه دار
  پروژکتور ضدآب پایه دار
  ۶۷۶,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری 9 وات ضد آب مولتی کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری 9 وات ضد آب مولتی کالر مارینا
  پروژکتور ضد آب استخری
  پروژکتور ضد آب استخری
  ۸۴۶,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری ضد آب 2 وات تک رنگ مارینا
  چراغ پایه دار استخری ضد آب 2 وات تک رنگ مارینا
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری ضد آب 3 وات تک رنگ مارینا
  چراغ پایه دار استخری ضد آب 3 وات تک رنگ مارینا
  پروژکتور ضد آب پایه دار
  پروژکتور ضد آب پایه دار
  ۴۲۶,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار استخری ضد آب 3 وات تک لامپ مولتی کالر مارینا
  چراغ پایه دار استخری ضد آب 3 وات تک لامپ مولتی کالر مارینا
  تجهیزات روشنایی ضد آب
  تجهیزات روشنایی ضد آب
  ۳۰۶,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار 220 ولت مارینا - دو وات
  چراغ توکار 220 ولت مارینا - دو وات
  تجهیزات روشنایی و نورپردازی محوطه استخر
  تجهیزات روشنایی و نورپردازی محوطه استخر
  ۲۲۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری 12 وات تک رنگ مارینا
  چراغ توکار استخری 12 وات تک رنگ مارینا
  چراغ ضد آب استخری
  چراغ ضد آب استخری
  ۸۹۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری 18 وات تک رنگ مارینا
  چراغ توکار استخری 18 وات تک رنگ مارینا
  چراغ استخری ضد آب
  چراغ استخری ضد آب
  ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری 18 وات فول کالر مارینا
  چراغ توکار استخری 18 وات فول کالر مارینا
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۸۹۸,۰۰۰ تومان

   تجهیزات روشنایی استخر

   تجهیزات روشنایی استخر از جمله ملزومات هر استخر شنا است، در زمانهای گذشته، چراغ استخر بیشتر به جهت حفظ ایمنی و برای روشن شدن محوطه و پیشگیری از سقوط افراد در شب و یا عدم صدمه دیدگی شناگران در زمان ورود به استخر به کار می رفت. اما امروزه جنبه های زیبایی و چشم نواز شدن استخر در شب و با چراغ های روشن، بسیار مورد توجه قرار می گیرد. روشنایی استخر علاوه بر جنبه ایمنی و افزایش دید شناگران و نجات غریق، از جنبه زیبایی و دکوراسیون استخر هم مورد اهمیت است. در استخر های مدرن امروزی با طراحی نورپردازی زیبا و چشم نواز،  لذت بخش و دلپذیر شدن تر شدن محیط استخر را چند برابر کرده و موجب ایجاد فضایی زیبا و آرامش بخش می شوند. لذا بررسی تجهیزات روشنایی استخر از جوانب زیادی حائز اهمیت است.

   کاربرد چراغ ضد آب استخری

   1. چراغ های ضد آب استخر دارای کاربردهای متعددی هستند که زیبایی، عملکرد و ایمنی استخرها را افزایش می دهند. در اینجا برخی از این کاربرد ها را ذکر می کنیم:
   2. نورپردازی: چراغ‌های ضد آب استخر عمدتاً برای روشن کردن استخر در شب استفاده می‌شوند و محیطی جذاب و دلپذیر ایجاد می‌کنند. آنها جذابیت بصری منطقه استخر را افزایش می دهند و آن را برای گردهمایی های عصرانه، مهمانی ها یا استراحت لذت بخش تر می کنند.
   3. ایمنی: چراغ های استخر با ایجاد دید در داخل و اطراف استخر، حتی در شرایط کم نور، ایمنی را بهبود می بخشد. آنها به شناگران کمک می کنند تا لبه ها، پله ها و موانع را ببینند و خطر تصادفات و جراحات را کاهش می دهند.
   4. دکوراسیون: از چراغ های استخر می توان برای اهداف تزئینی استفاده کرد و به شما این امکان را می دهد که جلوه های نوری مختلف و طرح های رنگی ایجاد کنید. حالت‌ها، رنگ‌ها و الگوهای مختلف نور را می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که با حال و هوا یا موضوع یک رویداد یا مناسبت خاص مطابقت داشته باشد.
   5. زیبایی شناسی زیر آب: چراغ های استخر شناور به گونه ای طراحی شده اند که در زیر آب قرار می گیرند و یک عنصر بصری فریبنده را اضافه می کنند. آنها نور خیره کننده ای در زیر آب ایجاد می کنند و زیبایی استخر را افزایش می دهند و محیطی مسحور کننده ایجاد می کنند.
   6. مهمانی ها و رویدادهای استخر: چراغ های ضد آب استخر برای میزبانی مهمانی های استخر یا رویدادهای خاص ایده آل هستند. رنگ‌های پر جنب و جوش و جلوه‌های نوری با استفاده از کنترلر های متصل به وای فای می‌توانند حال و هوای مهیج جشن را دو چندان کند به طوری که مهمانان شما از آن لذت ببرند.
   7. ویژگی‌های آبی: اگر استخر شما دارای آب‌نماهایی مانند آبشار، فواره یا جت است، اضافه کردن چراغ‌های ضد آب می‌تواند زیبایی آن‌ها را افزایش دهد. این چراغ ها را می توان به صورت استراتژیک و برای برجسته کردن آب جاری و ایجاد جلوه های مسحورکننده قرار داد.
   8. شنا در شب: چراغ های ضد آب استخر امکان شنا را در هنگام عصر یا شب فراهم می کند. چه برای ورزش و چه برای تفریح، داشتن یک استخر با نور خوب، دید و تجربه شنای ایمن را تضمین می کند.
   9. نورپردازی منظره: چراغ های استخر همچنین می توانند به عنوان بخشی از طراحی کلی نورپردازی منظره شما عمل کنند. آنها می توانند فضای استخر را روشن کنند و همچنین گیاهان، درختان یا ویژگی های معماری اطراف را برجسته کنند و جذابیت بصری را فراتر از خود استخر گسترش دهند.

    

   ویژگی های فنی چراغ استخری ضد آب خوب

   بهترین چراغ ضد آب استخری چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ یک چراغ استخر ضد آب خوب باید دارای چندین ویژگی فنی باشد تا دوام، ایمنی و عملکرد مطلوب را تضمین کند. در اینجا چند ویژگی فنی مهم وجود دارد که باید در نظر بگیرید:
   •  درجه بندی ضد آب: چراغ استخر باید دارای درجه ضد آب بالا، ترجیحا IP68 یا بالاتر باشد، که نشان دهنده توانایی آن در مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب بدون آسیب است. این تضمین می کند که چراغ حتی در هنگام غوطه ور شدن در استخر، عملکرد خوب  و ایمن داشته باشد.
   • جنس بدنه و کیفیت آن : چراغ استخر باید با استفاده از مواد مقاوم در برابر خوردگی و بادوام، مانند فولاد ضد زنگ یا پلاستیک با کیفیت بالا، ساخته شود تا در برابر محیط خشن استخر، از جمله قرار گرفتن در معرض کلر، آب شور، و اشعه ماوراء بنفش مقاومت کند.
   • ساختار آب بندی شده و نفوذ ناپذیر: چراغ باید دارای طرح مهر و موم شده باشد تا از ورود آب به اجزای داخلی جلوگیری کند. در این خصوص معمولا از O-ring و واشر جهت آببندی کامل محفظه چراغ و اطمینان از ضد آب بودن چراغ استفاده می شود.
   • تکنولوژی LED: تکنولوژی ( LED (Light Emitting Diode به دلیل بهره وری انرژی، طول عمر طولانی و روشنایی برای چراغ های استخر بسیار توصیه می شود. LED ها همچنین حداقل گرما را تولید می کنند و خطر داغ شدن بیش از حد یا آسیب را کاهش می دهند.
   • روشنایی و گزینه های رنگ: یک نور خوب استخر باید روشنایی کافی برای روشن کردن کل منطقه استخر را به طور موثر فراهم کند. به دنبال چراغ هایی با خروجی لومن بالا باشید. علاوه بر این، داشتن گزینه های رنگی مانند RGB (چند رنگ بودن)، می تواند فضای استخر شما را بهبود بخشد و امکان سفارشی سازی را فراهم کند.
   • بهره وری انرژی: چراغ های استخری را انتخاب کنید که از نظر انرژی کارآمد هستند تا مصرف برق را به حداقل برسانید. چراغ‌های LED به دلیل قابلیت‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی در مقایسه با چراغ‌های رشته‌ای یا هالوژن سنتی شناخته شده‌اند.
   • گزینه‌های کنترل: چراغ‌های استخر را در نظر بگیرید که گزینه‌های کنترلی مختلفی مانند کنترل از راه دور، کنترل برنامه تلفن هوشمند یا ادغام با سیستم‌های اتوماسیون خانگی را ارائه می‌دهند. این ویژگی ها امکان عملکرد راحت و سفارشی سازی تنظیمات نور را فراهم می کند.
   • نصب و سازگاری: اطمینان حاصل کنید که چراغ استخر به راحتی نصب می شود و با زیرساخت های موجود استخر شما سازگار است. برخی از چراغ ها ممکن است نیاز به نصب حرفه ای داشته باشند، در حالی که برخی دیگر می توانند به راحتی توسط صاحبان خانه نصب شوند. چراغ های استخری توکار نیازمند نصب قاب بتنی توکار در دیواره استخر و در مراحل ساخت استخر و پیش از کاشی کاری آن هستند.
   • ویژگی های ایمنی: به دنبال ویژگی های ایمنی اضافی مانند عملیات ولتاژ پایین و حفاظت از گرمای بیش از حد برای جلوگیری از خطرات الکتریکی و اطمینان از استفاده ایمن باشید.
   • گارانتی و پشتیبانی: چراغ استخری را از تولیدکنندگان معتبری که گارانتی و پشتیبانی قابل اعتماد مشتری ارائه می دهند، انتخاب کنید. این تضمین می کند که در صورت بروز هر گونه نقص یا مشکل می توانید کمک یا جایگزینی دریافت کنید.

   نکته: به یاد داشته باشید که همیشه دستورالعمل های سازنده را دنبال کنید و هنگام نصب یا تغییر هر گونه قطعات الکتریکی در داخل یا اطراف استخر خود با متخصصان یا برقکاران خبره مشورت کنید. نقشه سیم کشی استخر و نصب صحیح قاب های بتنی و نحوه آب بندی چراغ استخری و نحوه نصب ترانس چراغ های استخری تاثیر به سزایی در کیفیت عملکرد و کارایی و زیبایی و نورپردازی استخر روباز و استخر سرپوشیده و باغ دارد. به زودی آموزش نورپردازی استخر و نحوه نصب چراغ های استخری توسط متخصصان حرفه ای لولینو در این مقاله قابل مشاهده خواهد بود.  


   درجه ضد آب بودن محصول یا استاندارد IP چیست؟

   درجه ضد آب بودن یک محصول، میزان مقاومت آن در برابر نفوذ آب و گرد و غبار است. معمولا بعد از دو حرف  IP، عدد اول از سمت چپ بیانگر میزان مقاومت بدنه دستگاه الکترونیک است و عدد دوم به معنای میزان مقاومت دستگاه الکترونیک در برابر آب می‌باشد. هر اندازه این عدد بزرگ‌تر باشد، میزان مقاومت دستگاه الکترونیک در برابر نفوذ آب و رطوبت،  بیشتر خواهد بود. معمول دستگاه های الکترونیکی واتر پروف و چراغ های استخری ضد آب IP68 است.


   انواع چراغ ضد آب مناسب  استخری

   انواع مختلفی از چراغ های ضد آب مناسب درون استخر و محیط بیرون استخر با کاربرد های متعدد وجود دارد. از جمله:
   • چراغ ضد آب استخری توکار
   • چراغ ضد آب استخری روکار
   • چراغ های ضد آب پایه دار
   • چراغ های ضد آب دور لوله فواره
   • چراغ های مناسب محوطه استخر و دکوراتیو
   • چراغ ضد آب لاینی
   • چراغ های ضد آب استخری روکار کنج
   • چراغ ضد آب مناسب کف با عنوان سنگ نورانی
   • چراغ های ضد آب سقفی
   • چراغ های ضد آب نما و آبنما شامل:
   • چراغ جت لایت ضد آب
   • پروژکتور وال واشر ضد آب
   • چراغ های موسوم به فیبر نوری
   • و ...
   به جهت نوع نورپردازی و تعداد رنگ، چراغ های استخری به چراغ های استخری تک رنگ، چراغ استخری مولتی کالر و چراغ استخری فول کالر تقسیم می شوند. چراغ های مولتی کالر یا RGB همه رنگ های چراغ های تک رنگ شامل آفتابی مهتابی قرمز سبز آبی بنفش و فیروزه ای را شامل می شوند. 

   تجهیزات روشنایی استخر علاوه بر انواع چراغ شامل چراغ های روکار و توکار ضد آب استخری، چراغ های دور فواره ای، چراغ های محوطه و دکوراتیو ، چراغ های لاینی و کنج ضد آب ، سنگ های نورانی کف محوطه، چراغ های سقفی، چراغ نما و آبنما ضد آب و چراغ های فیبر نوری، شامل انواع مختلف کنترلر و منبع تغذیه سوئیچینگ و قاب توکار بتنی و قطعات یدکی همچون پایه نیز می شود.
   در حال حاضر برای روشنایی استخر و جکوزی از لامپ های LED استفاده می شود که هم بسیار با دوام و با عمر طولانی هستند و هم کم مصرف و مقرون به صرفه و دارای نوردهی بالا و تنوع رنگ هستند. چراغ های استخری باید کاملا ضد آب باشند و بدون نشت هرگونه رطوبت و بخار آب. همچنین بدنه خارجی و رینگ چراغ استخری و جکوزی باید در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم باشند زیرا علاوه بر آب و رطوبت دائما در معرض مواد شیمیایی گند زدایی آب از جمله کلر هستند.  


   رعایت نکات ایمنی در نصب چراغ های استخری

   جهت نصب و استفاده از چراغ های استخری باید به نکات ایمنی توجه ویژه داشت، از جمله:
   1. بکارگیری تجهیزات الکتریکی دارای ولتاژ پایین
   2. مدارهای الکتریکی باید مجهز به رله اتصال به زمین باشند.
   3. عایق کاری دقیق کلیه تجهیزات به کار رفته در استخر و جکوزی 
   4. همبند کردن اجزای فلزی جهت یکسان سازی اختلاف پتانسیل
   5. مدارهای الکتریکی و دیگر تجهیزات باید به صورت مجزا نصب شوند.
   6. رعایت فاصله های ایمنی تجهیزات برقی و موتورخانه

   نکته هم:
   کابل پرژکتور استخری تک رنگ و ترکیبی از نوع کابل دو رشته و چراغ های استخری RGB و فول کالر از نوع کابل چهار رشته می باشد.

   باید یادآور شد "چراغهای استخری" از طریق آب خنک می شوند و در صورتیکه آب در داخل استخر نباشد نباید بیش از 5 دقیقه چراغ ها روشن بمانند در غیر این صورت باعث سوختن چراغ می شود.
   تجهیزات روشنایی استخر علاوه بر انواع چراغ شامل چراغ های روکار و توکار ضد آب استخری، چراغ های دور فواره ای، چراغ های محوطه و دکوراتیو ، چراغ های لاینی و کنج ضد آب ، سنگ های نورانی کف محوطه، چراغ های سقفی، چراغ نما و آبنما ضد آب و چراغ های فیبر نوری، شامل انواع مختلف کنترلر و منبع تغذیه سوئیچینگ و قاب توکار بتنی و قطعات یدکی همچون پایه نیز می شود.
   در حال حاضر برای روشنایی استخر و جکوزی از لامپ های LED استفاده می شود که هم بسیار با دوام و با عمر طولانی هستند و هم کم مصرف و مقرون به صرفه و دارای نوردهی بالا و تنوع رنگ هستند. چراغ های استخری باید کاملا ضد آب باشند و بدون نشت هرگونه رطوبت و بخار آب. همچنین بدنه خارجی و رینگ چراغ استخری و جکوزی باید در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم باشند زیرا علاوه بر آب و رطوبت دائما در معرض مواد شیمیایی گند زدایی آب از جمله کلر هستند. 
   انواع مختلف چراغ های ضد آب به همراه تجهیزات لازم از جمله کنترلر و منبع تغذیه، از بهترین برند های داخلی و وارداتی، در فروشگاه لولینو موجود هستند. جهت دریافت مشاوره یا درخواست نصاب و برق کار با فروشگاه تماس حاصل فرمایید.
   تجهیزات روشنایی استخر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • KOKIDO
   • MARINA
   • MARINA POOL
   • MEGA POOL
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله