تقویت کننده کنترلر RGB (آمپلی فایر) 50 آمپر
  تقویت کننده کنترلر RGB -آمپلی فایر- 50 آمپر
  چراغ و کنترل - تجهیزات روشنایی و نورپردازی استخر
  چراغ و کنترل - تجهیزات روشنایی و نورپردازی استخر
  ۹۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب استیل فول کالر مارینا - 18 وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب استیل فول کالر مارینا - 18 وات
  پروژکتور ضد آب 18 وات
  پروژکتور ضد آب ۱۸ وات
  ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 12وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 12وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۷۴۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 18وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 18وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۹۵۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 2 وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 2 وات
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 3وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 3وات
  پروژکتور ضد آب پایه دار
  پروژکتور ضد آب پایه دار
  ۳۲۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 6وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک رنگ مارینا - 6وات
  پروژکتور ضد آب روکار پایه دار
  پروژکتور ضد آب روکار پایه دار
  ۵۳۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک لامپ مولتی کالر مارینا - 3 وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب تک لامپ مولتی کالر مارینا - 3 وات
  تجهیزات روشنایی ضد آب
  تجهیزات روشنایی ضد آب
  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب فول کالر مارینا - 18وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب فول کالر مارینا - 18وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۷۳۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب فول کالر مارینا - 36وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب فول کالر مارینا - 36وات
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  ۱,۱۴۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب فول کالر مارینا - 54 وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب فول کالر مارینا - 54 وات
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  پروژکتور پایه دار ضد آب
  ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب فول کالر مارینا ـ 9 وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب فول کالر مارینا ـ 9 وات
  پروژکتور ضدآب پایه دار
  پروژکتور ضدآب پایه دار
  ۵۲۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب مولتی کالر مارینا - 18وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب مولتی کالر مارینا - 18وات
  چراغ استخری ضد آب
  چراغ استخری ضد آب
  ۹۴۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب مولتی کالر مارینا ـ 36 وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب مولتی کالر مارینا ـ 36 وات
  پروژکتور ضد آب پایه دار
  پروژکتور ضد آب پایه دار
  ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب مولتی کالر مارینا - 3وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب مولتی کالر مارینا - 3وات
  چراغ پایه دار ضد آب روکار
  چراغ پایه دار ضد آب روکار
  ۳۲۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری پایه دار ضد آب مولتی کالر مارینا - 9وات
  چراغ استخری پایه دار ضد آب مولتی کالر مارینا - 9وات
  پروژکتور ضد آب استخری
  پروژکتور ضد آب استخری
  ۶۳۸,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 10 وات
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 10 وات
  چراغ استخری روکار ضد آب
  چراغ استخری روکار ضد آب
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 20 وات
  چراغ استخری فلت روکار فوق باریک استیل ضداسید مارینا - 20 وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری دوقلو 120وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری دوقلو 120وات مارینا
  چراغ دکوراتیو استخری
  چراغ دکوراتیو استخری
  ۲,۷۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری دوقلو 60 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری دوقلو 60 وات مارینا
  تجهیزات روشنایی و نورپردازی محوطه استخر
  تجهیزات روشنایی و نورپردازی محوطه استخر
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری 16 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری 16 وات مارینا
  دستگاه های کنترل نور و روشنایی استخر
  دستگاه های کنترل نور و روشنایی استخر
  ۹۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری 25 وات مارینا ـ مخصوص ماشین
  چراغ انجین فیبر نوری 25 وات مارینا ـ مخصوص ماشین
  نورپردازی استخر
  نورپردازی استخر
  ۹۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری 30 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری 30 وات مارینا
  چراغ تزیینی ضد آب محوطه استخر
  چراغ تزیینی ضد آب محوطه استخر
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری 60 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری 60 وات مارینا
  تجهیزات روشنایی و نور پردازی استخر
  تجهیزات روشنایی و نور پردازی استخر
  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ انجین فیبر نوری سه قلو 180 وات مارینا
  چراغ انجین فیبر نوری سه قلو 180 وات مارینا
  چراغ دکوراتیو استخر
  چراغ دکوراتیو استخر
  ۳,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ پایه دار 220 ولت مارینا - دو وات
  چراغ پایه دار 220 ولت مارینا - دو وات
  نورپردازی محوطه استخر
  نورپردازی محوطه استخر
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار 220 ولت مارینا - دو وات
  چراغ توکار 220 ولت مارینا - دو وات
  تجهیزات روشنایی و نورپردازی محوطه استخر
  تجهیزات روشنایی و نورپردازی محوطه استخر
  ۱۷۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری تک رنگ مارینا ـ 12 ولت
  چراغ توکار استخری تک رنگ مارینا ـ 12 ولت
  چراغ ضد آب استخری
  چراغ ضد آب استخری
  ۶۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری تک رنگ مارینا ـ 18 وات
  چراغ توکار استخری تک رنگ مارینا ـ 18 وات
  چراغ استخری ضد آب
  چراغ استخری ضد آب
  ۸۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری تک رنگ مارینا ـ 36 وات
  چراغ توکار استخری تک رنگ مارینا ـ 36 وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری تک رنگ مارینا ـ 6 وات
  چراغ توکار استخری تک رنگ مارینا ـ 6 وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۴۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری فول کالر مارینا ـ 9 وات
  چراغ توکار استخری فول کالر مارینا ـ 9 وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۴۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری استیل تک رنگ مارینا ـ 12 وات
  چراغ توکار استخری استیل تک رنگ مارینا ـ 12 وات
  چراغ ضد آب استخری
  چراغ ضد آب استخری
  ۸۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری استیل تک رنگ مارینا - 24 وات
  چراغ توکار استخری استیل تک رنگ مارینا - 24 وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری استیل چند رنگ مارینا - 18 وات
  چراغ توکار استخری استیل چند رنگ مارینا - 18 وات
  تجهیزات روشنایی استخر
  تجهیزات روشنایی استخر
  ۹۸۸,۰۰۰ تومان
  چراغ توکار استخری استیل چند رنگ مارینا - 36 وات
  چراغ توکار استخری استیل چند رنگ مارینا - 36 وات
  چراغ استخری ضد آب
  چراغ استخری ضد آب
  ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
   تجهیزات روشنایی استخر
   تجهیزات روشنایی استخر از جمله ملزومات هر استخر شنایی است، در زمانهای گذشته، چراغ استخر بیشتر به جهت حفظ ایمنی و برای مشخص شدن محوطه و پیشگیری از سقوط افراد در شب و یا عدم صدمه دیدگی شناگران در زمان ورود به استخر به کار می رفت. اما امروزه جنبه های زیبایی و چشمنواز شدن استخر در شب و با چراغ های روشن، بسیار مورد توجه قرار می گیرد. روشنایی استخر علاوه بر جنبه ایمنی و افزایش دید شناگران و نجات غریق، از جنبه زیبایی و دکوراسیون استخر هم مورد اهمیت است. در استخر های مدرن امروزی با طراحی نورپردازی زیبا و چشم نواز،  لذت بخش و دلپذیر شدن تر شدن محیط استخر را چند برابر کرده و موجب ایجاد فضایی زیبا و آرامش بخش می شوند. لذا بررسی تجهیزات روشنایی استخر از دو جنبه ایمنی و دکوراتیو حائز اهمیت است.
   تجهیزات روشنایی استخر علاوه بر انواع چراغ شامل چراغ های روکار و توکار ضد آب استخری، چراغ های دور فواره ای، چراغ های محوطه و دکوراتیو ، چراغ های لاینی و کنج ضد آب ، سنگ های نورانی کف محوطه، چراغ های سقفی، چراغ نما و آبنما ضد آب و چراغ های فیبر نوری، شامل انواع مختلف کنترلر و منبع تغذیه سوئیچینگ و قاب توکار بتنی و قطعات یدکی همچون پایه نیز می شود.
   در حال حاضر برای روشنایی استخر و جکوزی از لامپ های LED استفاده می شود که هم بسیار با دوام و با عمر طولانی هستند و هم کم مصرف و مقرون به صرفه و دارای نوردهی بالا و تنوع رنگ هستند. چراغ های استخری باید کاملا ضد آب باشند و بدون نشت هرگونه رطوبت و بخار آب. همچنین بدنه خارجی و رینگ چراغ استخری و جکوزی باید در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم باشند زیرا علاوه بر آب و رطوبت دائما در معرض مواد شیمیایی گند زدایی آب از جمله کلر هستند.  
   جهت استفاده از چراغ های استخری باید به نکات ایمنی توجه ویژه داشت، از جمله:
   • بکارگیری تجهیزات الکتریکی دارای ولتاژ پایین
   • مدارهای الکتریکی باید مجهز به رله اتصال به زمین باشند.
   • عایق کاری دقیق کلیه تجهیزات به کار رفته در استخر و جکوزی 
   • همبند کردن اجزای فلزی جهت یکسان سازی اختلاف پتانسیل
   • مدارهای الکتریکی و دیگر تجهیزات باید به صورت مجزا نصب شوند.
   • رعایت فاصله های ایمنی تجهیزات برقی و موتورخانه
   تجهیزات روشنایی استخر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • KOKIDO
   • MARINA
   • MARINA POOL
   • MEGA POOL
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله