زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  208045001
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۱
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  208045002
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۲
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  208045003
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۳
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  208045004
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۴
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1/2×16
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1/2×16
  208045013
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۳
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  208045016
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۶
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045017
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۷
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  208045014
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۴
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×25
  208045015
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۵
  بزودی
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208045005
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۵
  بزودی
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208045006
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۶
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208045009
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۹
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208045010
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۰
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045012
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۲
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  208045011
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۱
  بزودی
  اتصال یک سر بوشن پاور پایپ
  اتصال یک سر بوشن پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  اتصال یک سر مغزی پاور پایپ
  اتصال یک سر مغزی پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  اورینگ پاور پایپ
  اورینگ پاور پایپ
  اتصالات پرسی
  اتصالات پرسی
  تماس بگیرید
  بالا تنه شیر پاور پایپ
  بالا تنه شیر پاور پایپ
  شیر های پلی پروپیلن
  شیر های پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  بست پاور پایپ
  بست پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  بست خاردار پاور پایپ - سایز 16 میلیمتر
  بست خاردار پاور پایپ - سایز 16 میلیمتر
  بست اتصالات پنج لایه
  بست اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  بست دو قلو پاور پایپ
  بست دو قلو پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  بست لوله پاور پایپ
  بست لوله پاور پایپ
  بست لوله پنج لایه
  بست لوله پنج لایه
  تماس بگیرید
  بوشن تبدیل پرسی پاور پایپ
  بوشن تبدیل پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  بوشن تو پیچ پرسی پاور پایپ
  بوشن تو پیچ پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  بوشن رو پیچ پرسی پاور پایپ
  بوشن رو پیچ پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  بوشن ساده پاور پایپ
  بوشن ساده پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  بوشن ساده پرسی پاور پایپ
  بوشن ساده پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  پل کوتاه پاور پایپ
  پل کوتاه پاور پایپ
  پل کوتاه پلی پروپیلن
  پل کوتاه پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  تبدیل پاور پایپ
  تبدیل پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  جعبه کلکتور پاور پایپ
  جعبه کلکتور پاور پایپ
  خرید تجهیزات لوله کشی آب ساختمان
  خرید تجهیزات لوله کشی آب ساختمان
  تماس بگیرید
  حلقه استیل پاور پایپ
  حلقه استیل پاور پایپ
  اتصالات پرسی
  اتصالات پرسی
  تماس بگیرید
  درپوش پایه بلند تو کار پاور پایپ
  درپوش پایه بلند تو کار پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  درپوش پایه بلند تو کار پنج لایه پاور پایپ
  درپوش پایه بلند تو کار پنج لایه پاور پایپ
  در پوش رزوه ای
  در پوش رزوه ای
  تماس بگیرید
  درپوش رزوه دار پاور پایپ
  درپوش رزوه دار پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  درپوش کپ پاور پایپ
  درپوش کپ پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
   تجهیزات آب بهداشتی ساختمان
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Power Pipe
   خیر
   بله