لوله فاضلاب چسبی سایز 3*32 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*32 پلیمر گلپایگان
  لوله چسبی پلیمر گلپایگان، خرید لوله و اتصالات pvc، قیمت لوله فاضلابی پلیمری، خرید آنلاین لوله و اتصالات پلیمری
  لوله چسبی پلیمر گلپایگان، خرید لوله و اتصالات pvc، قیمت لوله فاضلابی پلیمری، خرید آنلاین لوله و اتصالات پلیمری
  ۵۱,۸۰۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*50 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*50 پلیمر گلپایگان
  101001003
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۳
  ۸۳,۶۲۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*63 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*63 پلیمر گلپایگان
  101001004
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۴
  ۱۰۴,۵۰۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*75 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*75 پلیمر گلپایگان
  101001005
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۵
  ۱۲۶,۴۲۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*90 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*90 پلیمر گلپایگان
  101001006
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۶
  ۱۵۱,۲۶۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*110 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*110 پلیمر گلپایگان
  101001007
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۷
  ۱۹۹,۰۰۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*125 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*125 پلیمر گلپایگان
  101001008
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۸
  ۲۲۶,۸۸۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*160 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3.2*160 پلیمر گلپایگان
  101001009
  ۱۰۱۰۰۱۰۰۹
  ۲۹۰,۹۰۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 4*160 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 4*160 پلیمر گلپایگان
  101001010
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۰
  ۳۶۰,۵۸۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 4*200 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 4*200 پلیمر گلپایگان
  101001011
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۱
  ۴۵۴,۲۰۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 4.9*200 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 4.9*200 پلیمر گلپایگان
  101001012
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۲
  ۵۵۱,۸۴۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 4.9*250 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 4.9*250 پلیمر گلپایگان
  101001013
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۳
  ۶۸۲,۹۲۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 6.2*315 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 6.2*315 پلیمر گلپایگان
  101001015
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۵
  ۱,۰۸۳,۵۰۰ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 7.7*315 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 7.7*315 پلیمر گلپایگان
  101001016
  ۱۰۱۰۰۱۰۱۶
  ۱,۳۳۸,۱۰۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 110 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 110 پلیمر گلپایگان
  114001005
  ۱۱۴۰۰۱۰۰۵
  ۱۳۳,۳۸۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 125 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 125 پلیمر گلپایگان
  114001006
  ۱۱۴۰۰۱۰۰۶
  ۱۷۱,۲۰۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 50 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 50 پلیمر گلپایگان
  114001001
  ۱۱۴۰۰۱۰۰۱
  ۴۰,۸۴۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 63 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 63 پلیمر گلپایگان
  114001002
  ۱۱۴۰۰۱۰۰۲
  ۵۱,۷۸۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 75 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 75 پلیمر گلپایگان
  PG
  PG
  ۶۱,۷۴۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 90 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 90 پلیمر گلپایگان
  114001004
  ۱۱۴۰۰۱۰۰۴
  ۸۹,۵۸۰ تومان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×110 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×110 پلیمر گلپایگان
  102001070
  ۱۰۲۰۰۱۰۷۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×125 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×125 پلیمر گلپایگان
  102001075
  ۱۰۲۰۰۱۰۷۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×160 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×160 پلیمر گلپایگان
  102004003
  ۱۰۲۰۰۴۰۰۳
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×160 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×160 پلیمر گلپایگان
  102004008
  ۱۰۲۰۰۴۰۰۸
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×40 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×40 پلیمر گلپایگان
  102001045
  ۱۰۲۰۰۱۰۴۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×50 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×50 پلیمر گلپایگان
  102001050
  ۱۰۲۰۰۱۰۵۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×63 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×63 پلیمر گلپایگان
  102001055
  ۱۰۲۰۰۱۰۵۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×75 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×75 پلیمر گلپایگان
  102001060
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×90 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 100×90 پلیمر گلپایگان
  102001065
  ۱۰۲۰۰۱۰۶۵
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  102004029
  ۱۰۲۰۰۴۰۲۹
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  102004030
  ۱۰۲۰۰۴۰۳۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 110 طول 3 متر پلیمر گلپایگان
  102004031
  ۱۰۲۰۰۴۰۳۱
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 160 طول 12 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 160 طول 12 متر پلیمر گلپایگان
  102004028
  ۱۰۲۰۰۴۰۲۸
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  102004010
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۰
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 1 متر پلیمر گلپایگان
  102004013
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۳
  بزودی
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب پوش فیت تیکه ای دو سر کوپله سایز 200 طول 2 متر پلیمر گلپایگان
  102004011
  ۱۰۲۰۰۴۰۱۱
  بزودی

   لوله فاضلاب

   لوله فاضلاب چیست؟

   لوله‌های UPVC یا Polyvinyl Chloride بدون پلاستیک، یک نوع از لوله‌های سیستم فاضلاب است که از PVC به عنوان ماده اصلی تولید می‌شوند. این نوع از لوله‌ها برای انتقال فاضلاب و فاضلاب های کشاورزی و صنعتی استفاده می‌شوند. برای کاربرد در سیستم‌های فاضلاب، ترجیحاً از لوله‌های UPVC به دلیل مزایای زیادی استفاده می‌شود. لوله های فاضلاب امروزه اغلب از جنس UPVC هستند. یک سیستم لوله کشی کارآمد با لوله های UPVC نقش مهمی در ساختن هر خانه و ساختمان قابل سکونت و راحت دارد. یکی از ناراحت کننده ترین و دست و پا گیرترین مسائل نشتی مداوم و کپک زدگی دیوارها است که جذابیت زیبایی شناسی ساختمان را چه در خانه و چه در محل کار از بین می برد و ساختار را ضعیف می کند. چنانچه در ابتدای نصب یک سازه و در زمان لوله کشی توجه کافی به کیفیت لوله ها و ویژگی های لوله و اتصالات صورت نگیرد، دیر یا زود، ساکنان ساختمان به دلیل نصب لوله های نامناسب یا بی کیفیت با آسیب های زیادی مواجه خواهند شد. 
   بهترین و عملی ترین راه برای اطمینان از اینکه سیستم لوله کشی ساختمان شما به طور موثر کار می کند و ساختمان شما را ضد نشت نگه می دارد، استفاده از لوله های UPVC با بهترین کیفیت است.

   راه‌های استفاده از لوله‌های UPVC برای فاضلاب:

   لوله‌های UPVC برای انتقال فاضلاب سنگین یا سبک، تصفیه فاضلاب و همچنین زهکشی در محیط‌های مختلف کاربرد دارند. معمولاً برای انتقال فاضلاب به فاضلاب‌گذاره‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و یا مناطق مختلف شهری از این نوع لوله‌ها استفاده می‌شود.

   انواع لوله فاضلاب 

   1. لوله فاضلاب چسبی
   2. لوله فاضلاب هواکش
   3. لوله فاضلاب پوش فیت
   4. لوله فاضلاب تحت فشار
   لوله و اتصالات UPVC فاضلاب ساختمان از نظر نوع اتصال در دو نوع چسبی و پوش فیت موجود هستند. در نوع چسبی نحوه اتصال با استفاده از چسب پلیمر است و در روش پوش فیت انصال یه صورت اورینگی است.

   ویژگی و مزایای لوله upvc فاضلابی

   • حمل و نقل آسان به دلیل سبکی
   • مقاومت بالا در برابر خوردگی مواد شیمیایی و اشعه UV
   • سطح صاف و صیقلی لوله های UPVC
   • مقرون به صرفه و اقتصادی
   • قوی و با دوام و مقاوم در برابر ضریه و فشار
   • منعطف و نشکن
   • مقاوم در برابر آتش و دارای ویژگی خود اطفایی
   • سهولت نصب و نگهداری
   • غیر سمی بودن و بدون سرب بودن
   • سهولت در بازیافت و آلایندگی کمتر نسبت به سایر پلیمرها

   کاربردهای اصلی لوله فاضلاب UPVC شامل:

   1. انتقال فاضلاب شهری:
      لوله‌های UPVC برای جابجایی فاضلاب شهری از منازل، شرکت‌ها، و سایر سازمان‌ها به کلکتورها و تصفیه‌خانه‌ها استفاده می‌شود. به علت مقاومت آنها در برابر خوردگی و تأثیرات شیمیایی، مناسب برای این کاربرد می‌باشند.
   2. فاضلاب صنعتی:
      در بخش‌های صنعتی، لوله‌های UPVC برای جابجایی و دفع فاضلاب صنعتی استفاده می‌شوند. این فاضلاب‌ها می‌توانند شامل فاضلاب های تولیدی از پروسه‌های صنعتی مختلف مانند کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و نیز تأسیسات دیگر شامل کارگاه‌های تولید و پروسه‌های صنعتی باشد.
   3. فاضلاب کشاورزی:
      در برخی از موارد، لوله‌های UPVC برای حمل فاضلاب‌های مربوط به فعالیت‌های کشاورزی و آبیاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
   خرید و قیمت لوله فاضلاب
   خرید لوله‌های فاضلاب، به عنوان یک قسمت اساسی از ساختار فاضلاب و سیستم‌های صرفه‌جویی در منابع آب، می‌تواند یک وظیفه حیاتی و مهم باشد. وقتی شما به دنبال خرید لوله‌های فاضلاب هستید، مهم است که ملاحظاتی را در نظر بگیرید تا بهترین انتخاب را داشته باشید.
   • انتخاب نوع لوله
   • محاسبه نیازهای خود
   • بررسی کیفیت و استانداردها
   در نهایت با در نظر گرفتن تمامی این موضوعات می‌توانید به راحتی لوله فاضلاب مورد نظر خود را خریداری کنید.
   لوله فاضلاب
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Polymer Golpayegan
   • Vino Plastic
   بر اساس رنگ
   گروه مصرفی کالا
   خیر
   بله