آچار پانچ لوله 16میلیمتری
  آچار پانچ لوله 16میلیمتری
  204018018
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۸
  تماس بگیرید
  انشعاب 16 × 1.2
  انشعاب 16 × 1.2
  204018006
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۶
  تماس بگیرید
  بست ابتدایی
  بست ابتدایی
  204018002
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۲
  تماس بگیرید
  بست انتهایی
  بست انتهایی
  204018001
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۱
  تماس بگیرید
  بست لوله 16میلیمتری
  بست لوله 16میلیمتری
  204018017
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۷
  تماس بگیرید
  دریپر داخل خط بزرگ
  دریپر داخل خط بزرگ
  204018005
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۵
  تماس بگیرید
  دریپر داخل خط کوچک
  دریپر داخل خط کوچک
  204018020
  ۲۰۴۰۱۸۰۲۰
  تماس بگیرید
  دریپر دو طرفه
  دریپر دو طرفه
  204018014
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۴
  تماس بگیرید
  دریپر روی خط
  دریپر روی خط
  204018016
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۶
  تماس بگیرید
  رابط
  رابط
  204018003
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۳
  تماس بگیرید
  زانو
  زانو
  204018015
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۵
  تماس بگیرید
  سه راه
  سه راه
  204018004
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۴
  تماس بگیرید
  سه راهی تنظیمی
  سه راهی تنظیمی
  204018012
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۲
  تماس بگیرید
  شیر انشعاب
  شیر انشعاب
  204018007
  ۲۰۴۰۱۸۰۰۷
  تماس بگیرید
  شیر رابط
  شیر رابط
  204018013
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۳
  تماس بگیرید
  شیر سر خط
  شیر سر خط
  204018019
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۹
  تماس بگیرید
  واشر
  واشر
  204018010
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۰
  تماس بگیرید
   اتصالات آبیاری قطره ای
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Kaveh Gostar
   خیر
   بله