زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  208045001
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۱
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  208045002
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۲
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  208045003
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۳
  بزودی
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  208045004
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۴
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1/2×16
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1/2×16
  208045013
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۳
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  208045016
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۶
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045017
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۷
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  208045014
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۴
  بزودی
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×25
  208045015
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۵
  بزودی
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208045005
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۵
  بزودی
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208045006
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۶
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208045009
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۹
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208045010
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۰
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045012
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۲
  بزودی
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  208045011
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۱
  بزودی
  اورینگ پاور پایپ
  اورینگ پاور پایپ
  اتصالات پرسی
  اتصالات پرسی
  تماس بگیرید
  بست خاردار پاور پایپ - سایز 16 میلیمتر
  بست خاردار پاور پایپ - سایز 16 میلیمتر
  بست اتصالات پنج لایه
  بست اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  بست لوله پاور پایپ
  بست لوله پاور پایپ
  بست لوله پنج لایه
  بست لوله پنج لایه
  تماس بگیرید
  بوشن تبدیل پرسی پاور پایپ
  بوشن تبدیل پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  بوشن تو پیچ پرسی پاور پایپ
  بوشن تو پیچ پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  بوشن رو پیچ پرسی پاور پایپ
  بوشن رو پیچ پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  بوشن ساده پرسی پاور پایپ
  بوشن ساده پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  جعبه کلکتور پاور پایپ
  جعبه کلکتور پاور پایپ
  خرید تجهیزات لوله کشی آب ساختمان
  خرید تجهیزات لوله کشی آب ساختمان
  تماس بگیرید
  حلقه استیل پاور پایپ
  حلقه استیل پاور پایپ
  اتصالات پرسی
  اتصالات پرسی
  تماس بگیرید
  درپوش پایه بلند تو کار پنج لایه پاور پایپ
  درپوش پایه بلند تو کار پنج لایه پاور پایپ
  در پوش رزوه ای
  در پوش رزوه ای
  تماس بگیرید
  زانو 90مساوی پرسی پاور پایپ
  زانو 90مساوی پرسی پاور پایپ
  اتصالات پرسی
  اتصالات پرسی
  تماس بگیرید
  زانو چپقی تو پیچ پرسی پاور پایپ
  زانو چپقی تو پیچ پرسی پاور پایپ
  زانو تو پیچ
  زانو تو پیچ
  تماس بگیرید
  زانو دیواری پرسی پاور پایپ
  زانو دیواری پرسی پاور پایپ
  زانو 90
  زانو ۹۰
  تماس بگیرید
  سه راهی 90 دیواری پرسی پاور پایپ
  سه راهی 90 دیواری پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  سه راهی تبدیل پرسی پاور پایپ
  سه راهی تبدیل پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  سه راهی مساوی پرسی پاور پایپ
  سه راهی مساوی پرسی پاور پایپ
  اتصالات پنج لایه
  اتصالات پنج لایه
  تماس بگیرید
  شیر زانویی پاور پایپ - سایز 25 × 1
  شیر زانویی پاور پایپ - سایز 25 × 1
  شیر های پنج لایه
  شیر های پنج لایه
  تماس بگیرید
  شیر کلکتور کوپلی پاور پایپ
  شیر کلکتور کوپلی پاور پایپ
  شیرآلات پنج لایه
  شیرآلات پنج لایه
  تماس بگیرید
  صفحه نصب تک پاور پایپ - سایز 63 میلیمتر
  صفحه نصب تک پاور پایپ - سایز 63 میلیمتر
  صفحه نصب تک
  صفحه نصب تک
  تماس بگیرید
  صفحه نصب رادیاتوری پاور پایپ - سایز 500 میلیمتر
  صفحه نصب رادیاتوری پاور پایپ - سایز 500 میلیمتر
  صفحه نصب رادیاتوری
  صفحه نصب رادیاتوری
  تماس بگیرید
  صفحه نصب زوج پاور پایپ
  صفحه نصب زوج پاور پایپ
  صفحه نصب زوج
  صفحه نصب زوج
  تماس بگیرید
   اتصالات پنج لایه ساختمان
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Power Pipe
   خیر
   بله