اتصال مادگی و نری پلی اتیلن
بر اساس نوع
بر اساس سازنده
  • Kaveh Gostar
خیر
بله