استرینر بدنه تمام استیل فلنجی ـ سایز  2اینچ
  استرینر بدنه تمام استیل فلنجی ـ سایز 2اینچ
  401052008
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۸
  ناموجود
  استرینر بدنه تمام استیل فلنجی ـ سایز  4اینچ
  استرینر بدنه تمام استیل فلنجی ـ سایز 4اینچ
  401052011
  ۴۰۱۰۵۲۰۱۱
  ناموجود
  استرینر بدنه تمام استیل فلنجی ـ سایز 2.5اینچ
  استرینر بدنه تمام استیل فلنجی ـ سایز 2.5اینچ
  401052009
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۹
  ناموجود
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز  2اینچ
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز 2اینچ
  401052002
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۲
  ناموجود
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز  4اینچ
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز 4اینچ
  401052005
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۵
  ناموجود
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز  5اینچ
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز 5اینچ
  401052006
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۶
  ناموجود
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز 2.5اینچ
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز 2.5اینچ
  401052003
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۳
  ناموجود
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز 6اینچ
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز 6اینچ
  401052007
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۷
  ناموجود
  استرینر باکالیت با سبد پلاستیکی ـ سایز 2-3اینچ
  استرینر باکالیت با سبد پلاستیکی ـ سایز 2-3اینچ
  401052001
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۱
  تماس بگیرید
  استرینر بدنه تمام استیل فلنجی ـ سایز  3اینچ
  استرینر بدنه تمام استیل فلنجی ـ سایز 3اینچ
  401052010
  ۴۰۱۰۵۲۰۱۰
  تماس بگیرید
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز  3اینچ
  استرینر چدنی اتصال دنده با سبد پلاستیکی ـ سایز 3اینچ
  401052004
  ۴۰۱۰۵۲۰۰۴
  تماس بگیرید
   استرینر استخری
   استرینر استخر یا موگیر ، یک فیلتر است که برای به دام انداختن اجسام و ذرات معلق در آب استخر مورد استفاده قرار می گیرد و جلوی ورود آنها را به داخل پمپ استخر می گیرد و نقش مهمی در نگهداری از سیستم فیلتراسیون استخر دارد و مانع از آسیب رسیدن به پمپ می شود. اغلب پمپ های تصفیه استخری از نوع استرینر سر خود هستند و در آنها استرینر تعبیه شده است، چنانچه پمپ ها فاقد استرینر باشند باید در سیستم لوله کشی پیش از پمپ ها استرینر نصب گردد. همچنین در سیستم گردش آب جکوزی نیز نصب استرینر ضروری است زیرا اغلب جت پمپ ها فاقد استرینر هستند. استرینر در جنس های مختلف از جمله پلاستیکی یا باکالیت، چدنی و استیل موجود هستند که نوع باکالیت آن به دلیل سهولت د رنصب و دارا بودن وزن کم ، کاربرد بیشتری دارد. استرینر، از سه بخش عمده تشکیل شده است که عبارت اند از: دریچه ورودی، دریچه بازدید، دریچه خروجی.
   استرینر استخر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله