کور کن نازل استخر 2اینچ بدنه ABS
  کور کن نازل استخر 2اینچ بدنه ABS
  کورکن کفشور استخر
  کورکن کفشور استخر
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر IML مدل E12NORM
  اسکیمر استخر IML مدل E12NORM
  تجهیزات استخر و جکوزی
  تجهیزات استخر و جکوزی
  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر IML مدل A001
  اسکیمر استخر IML مدل A001
  اسکیمر استخر
  اسکیمر استخر
  ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر IML مدل E010
  اسکیمر استخر IML مدل E010
  تجهیزات استخر و جکوزی
  تجهیزات استخر و جکوزی
  ۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر مدل CS01 کمبو مگاپول
  اسکیمر استخر مدل CS01 کمبو مگاپول
  MEGA POOL
  MEGA POOL
  ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
  اسکیمر استخر مدل CS02 کمبو مگاپول
  اسکیمر استخر مدل CS02 کمبو مگاپول
  تجهیزات استخر سونا جکوزی
  تجهیزات استخر سونا جکوزی
  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر ای ام ال 3 پله طرح کلاب PS-0301 IML
  پله استخر ای ام ال 3 پله طرح کلاب PS-0301 IML
  IML Pool leader
  IML Pool leader
  ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر ای ام ال 3 پله طرح کلاب PS-0302 IML
  پله استخر ای ام ال 3 پله طرح کلاب PS-0302 IML
  IML Pool leader
  IML Pool leader
  ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر ای ام ال 4 پله طرح کلاب PS-0303 IML
  پله استخر ای ام ال 4 پله طرح کلاب PS-0303 IML
  IML Pool Leader
  IML Pool Leader
  ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر ای ام ال 5 پله طرح کلاب PS-0304 IML
  پله استخر ای ام ال 5 پله طرح کلاب PS-0304 IML
  IML Pool Leader
  IML Pool Leader
  ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر مگاپول 2 پایه استاندارد با پله پلاستیکی
  پله استخر مگاپول 2 پایه استاندارد با پله پلاستیکی
  MEGA POOL Pool leader
  MEGA POOL Pool leader
  ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر مگاپول 2 پله طرح کلاب کف پله استیل
  پله استخر مگاپول 2 پله طرح کلاب کف پله استیل
  MEGA POOL
  MEGA POOL
  ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر مگاپول 3 پایه استاندارد با پله پلاستیکی
  پله استخر مگاپول 3 پایه استاندارد با پله پلاستیکی
  MEGA POOL Pool leader
  MEGA POOL Pool leader
  ۳,۵۴۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر مگاپول 3 پله طرح کلاب کف پله استیل
  پله استخر مگاپول 3 پله طرح کلاب کف پله استیل
  MEGA POOL
  MEGA POOL
  ۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر مگاپول 4 پایه استاندارد با پله پلاستیکی
  پله استخر مگاپول 4 پایه استاندارد با پله پلاستیکی
  MEGA POOL Pool leader
  MEGA POOL Pool leader
  ۳,۷۲۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر مگاپول 4 پله طرح کلاب کف پله استیل
  پله استخر مگاپول 4 پله طرح کلاب کف پله استیل
  MEGA POOL
  MEGA POOL
  ۴,۳۸۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر مگاپول 5 پایه استاندارد با پله پلاستیکی
  پله استخر مگاپول 5 پایه استاندارد با پله پلاستیکی
  MEGA POOL Pool leader
  MEGA POOL Pool leader
  ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  پله استخر مگاپول 5 پله طرح کلاب کف پله استیل
  پله استخر مگاپول 5 پله طرح کلاب کف پله استیل
  MEGA POOL pool leader
  MEGA POOL pool leader
  ۵,۳۳۰,۰۰۰ تومان
  ترمومانومتر
  ترمومانومتر
  401037008
  ۴۰۱۰۳۷۰۰۸
  ۵۲۰,۰۰۰ تومان
  ترمومتر قلمی بزرگ با درجه درشت کوکیدو
  ترمومتر قلمی بزرگ با درجه درشت کوکیدو
  401037007
  ۴۰۱۰۳۷۰۰۷
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  ترمومتر قلمی بلند کوکیدو
  ترمومتر قلمی بلند کوکیدو
  401037002
  ۴۰۱۰۳۷۰۰۲
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ترمومتر قلمی کوتاه کوکیدو
  ترمومتر قلمی کوتاه کوکیدو
  401037001
  ۴۰۱۰۳۷۰۰۱
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  ترمومتر کودکان کوکیدو
  ترمومتر کودکان کوکیدو
  401037003
  ۴۰۱۰۳۷۰۰۳
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  تنظیم کننده سطح آب استخر مگاپول
  تنظیم کننده سطح آب استخر مگاپول
  MEGA POOL Water Level regulator
  MEGA POOL Water Level regulator
  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  جمع کننده دستی روکش استخر بدون چرخ 4.5-4 متر
  جمع کننده دستی روکش استخر بدون چرخ 4.5-4 متر
  جمع کن دستی روکش استخر
  جمع کن دستی روکش استخر
  ۱۰,۱۲۰,۰۰۰ تومان
  جمع کننده دستی روکش استخر بدون چرخ 4-1 متر
  جمع کننده دستی روکش استخر بدون چرخ 4-1 متر
  جمع کننده کاور استخر شنا مگاپول
  جمع کننده کاور استخر شنا مگاپول
  ۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان
  جمع کننده دستی روکش استخر بدون چرخ 5.5-1 متر
  جمع کننده دستی روکش استخر بدون چرخ 5.5-1 متر
  تجهیزات نگهداری استخر
  تجهیزات نگهداری استخر
  ۱۲,۱۹۰,۰۰۰ تومان
  جمع کننده دستی روکش استخر چرخ دار 4.5-4 متر
  جمع کننده دستی روکش استخر چرخ دار 4.5-4 متر
  جمع کن دستی روکش استخر
  جمع کن دستی روکش استخر
  ۱۰,۵۸۰,۰۰۰ تومان
  جمع کننده دستی روکش استخر چرخ دار 4-1 متر
  جمع کننده دستی روکش استخر چرخ دار 4-1 متر
  جمع کن دستی روکش استخر
  جمع کن دستی روکش استخر
  ۹,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  درب مخفی اسکیمر مگاپول
  درب مخفی اسکیمر مگاپول
  MEGA POOL
  MEGA POOL
  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره و جمع کننده روکش استخر تا عرض 7.5 متر کوکیدو
  دستگیره و جمع کننده روکش استخر تا عرض 7.5 متر کوکیدو
  KOKIDO K826BX/98mm + K444
  KOKIDO K۸۲۶BX/۹۸mm + K۴۴۴
  ۱۸,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض 5.5 متر کوکیدو
  دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض 5.5 متر کوکیدو
  KOKIDO K470BX/80mm + K465BX
  KOKIDO K۴۷۰BX/۸۰mm + K۴۶۵BX
  ۱۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض 7.5 متر کوکیدو
  دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض 7.5 متر کوکیدو
  KOKIDO K470BX/98mm + K444
  KOKIDO K۴۷۰BX/۹۸mm + K۴۴۴
  ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ تومان
  دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض 8 متر کوکیدو
  دستگیره و لوله جمع کننده روکش استخر تا عرض 8 متر کوکیدو
  KOKIDO K470BX/80mm + K475
  KOKIDO K۴۷۰BX/۸۰mm + K۴۷۵
  ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  روکش استخر پلی اتیلن مگا پول
  روکش استخر پلی اتیلن مگا پول
  روکش استخر خورشیدی
  روکش استخر خورشیدی
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  نازل استخر 2 اینچ با سر نازل متحرک بدنه ABS
  نازل استخر 2 اینچ با سر نازل متحرک بدنه ABS
  تجهیزات جکوزی
  تجهیزات جکوزی
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان

   تجهیزات استخر

   تجهیزات استخر مجموعه‌ای از وسایل و تجهیزات هستند که برای بهبود عملکرد، تمیزی، امنیت و لذت استفاده از استخر استفاده می‌شوند. این تجهیزات شامل انواع مختلفی از وسایل از جمله روکش استخر برای محافظت از آب، اسکیمر برای حذف ذرات معلق، کنترل کننده سطح آب برای نظارت بر سطح آب، انواع نازل‌ها برای تأمین آب به استخر، کفشور برای تخلیه آب، گریل و نردبان برای راحتی و ایمنی ورود و خروج افراد از استخر، ترمومتر برای نظارت بر دما، و سایر تجهیزات مفید دیگر همچون استرینر برای تصفیه آب، جمع‌کننده روکش برای جمع آوری روکش و ... می‌باشند.
   هدف از استفاده از این تجهیزات افزایش بهره‌وری و تجربه بهتر استفاده کنندگان از استخر است. با توجه به نوع و ابعاد استخر، می‌توان انواع مختلفی از تجهیزات را برای بهبود وضعیت استخر انتخاب کرد.

   تجهیزات استخر عبارتند از:

   • روکش استخر:
      روکش استخر یک پوشش است که بر روی سطح آب استخر قرار می‌گیرد و از آلودگی و ورود ذرات خارجی به آب استخر جلوگیری می‌کند. روکش‌های استخر معمولاً از مواد مختلفی از جمله وینیل، پلی‌استر یا پلی‌اتیلن ساخته می‌شوند و باید اندازه‌گیری دقیقی داشته باشند تا به خوبی بر روی استخر قرار گیرند.
   • اسکیمر استخر:
      اسکیمر استخر تجهیزی است که بر روی کناره‌های استخر قرار می‌گیرد و وظیفه جمع‌آوری ذرات شناور موجود در آب را دارد. این تجهیزات برای حفظ آب استخر تمیز و آبشاری مناسب ارائه می‌شود. 
   • کفشور استخر:
      کفشور یکی از تجهیزات ضروری استخر است که بر روی کف استخر نصب می‌شود و وظیفه تخلیه آب را دارد. این تجهیز باعث حذف آب کثیف و غنی از ذراتی چون مواد شیمیایی و آلودگی‌ها می‌شود.
   • نازل استخر:
      نازل استخر سیستمی است که آب را به صورت طوفانی به استخر افزوده و برای حفظ تر و تمیز نگه داشتن آب استخر استفاده می‌شود. نازل‌ها می‌توانند به عنوان منبعی برای تهویه و حرکت آب در استخر نیز عمل کنند.
   • گریل و نردبان استخر:
      گریل و نردبان استخر اجزایی از ساختار استخر هستند که برای راحتی و امنیت استفاده کنندگان از استخر اهمیت دارند. گریل به عنوان محافظ بر روی لوله‌ها و تأمین آب استخر نصب می‌شود و نردبان نیز برای ورود و خروج آسان از استخر به کار می‌رود.
   • کنترل کننده سطح آب:
      کنترل کننده سطح آب یک تجهیز الکترونیکی است که به کنترل سطح آب در استخر می‌پردازد. این تجهیزات معمولاً مانیتورهای مجهز به سنسورهایی هستند که سطح آب را تشخیص می‌دهند و باعث روشن و خاموش شدن سیستم پرکننده آب استخر می‌شوند.
   • ساید چنل و هواده:
      ساید چنل و هواده تجهیزاتی هستند که برای تصفیه آب استخر از مواد معلق و ذرات کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تجهیزات به تخلیه آب استخر و افزایش کیفیت آب کمک می‌کنند.
   • ترمومتر و استرینر:
      ترمومتر استخر به شما کمک می‌کند تا دمای آب استخر را بررسی کنید و استرینر نیز برای جلوگیری از ورود مواد غیرمجاز و ذرات به سیستم تصفیه آب استخر استفاده می‌شود.
   • جمع‌کننده روکش:
      جمع‌کننده روکش که به طور دقیق می‌تواند یک سیستم خودکار یا دستی باشد، به شما کمک می‌کند تا روکش استخر را به راحتی و سریع جمع کنید و باعث حفظ نظم و تمیزی در استخر شوید.

   خرید تجهیزات استخر 

   شما عزیزان می‌توانید تجهیزات مورد نظر خود را از فروشگاه لولینو خریداری کنید و همچنین با درنظر گرفتن تمامی پارامترهای استاندارد محصول مورد نظر خود را به راحتی انتخاب کنید و فروشگاه لولینو این اطمینان را به شما میدهد که محصولی که انتخاب کردید از لحاظ کیفیت و مناسب بودن قیمت حرف اول را می‌زند.
   تجهیزات استخر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Calmo
   • EMAUX
   • IML
   • KOKIDO
   • MARINA
   • MARINA POOL
   • MEGA POOL
   • SPECK
   خیر
   بله