زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان زانو ۱۵ درجه یک سر کوپله

 • قیمت خرید ۶۹,۷۰۰ تومان
  عدد

محصولات مشابه

چسب پمادی تانگیت

چسب پمادی تانگیت

۴۴,۸۰۰ تومان
پرایمر هیدرو اند سیل نیم لیتری

پرایمر هیدرو اند سیل نیم لیتری

۵۳۹,۰۰۰ تومان
پرایمر هیدرو اند سیل - 250 گرمی

پرایمر هیدرو اند سیل - 250 گرمی

۲۸۶,۰۰۰ تومان
چسب هیدرو اند سیل IN-48ربع لیتری

چسب هیدرو اند سیل IN-48ربع لیتری

۳۱۰,۰۰۰ تومان
کلینر 500 گرمی برند HYDRO&SEAL

کلینر 500 گرمی برند HYDRO&SEAL

۳۲۵,۰۰۰ تومان
کلینر 250 گرمی برند Hydro&seal

کلینر 250 گرمی برند Hydro&seal

۱۹۸,۰۰۰ تومان
کلینر 1 لیتری برند HYDRO&SEAL

کلینر 1 لیتری برند HYDRO&SEAL

۶۲۷,۰۰۰ تومان
چسب هیدرو اند سیل PL-40 نیم لیتری

چسب هیدرو اند سیل PL-40 نیم لیتری

۳۲۰,۰۰۰ تومان
چسب هیدرو اند سیل UPVC Clear Solvent Cement IP-45 نیم لیتری

چسب هیدرو اند سیل UPVC Clear Solvent Cement IP-45 نیم لیتری

۳۷۰,۰۰۰ تومان
چسب هیدرو اند سیل IN-50یک لیتری

چسب هیدرو اند سیل IN-50یک لیتری

۹۲۴,۰۰۰ تومان
چسب هیدرو اند سیل IN-48نیم لیتری

چسب هیدرو اند سیل IN-48نیم لیتری

۴۸۴,۰۰۰ تومان
چسب تارگت

چسب تارگت

تماس بگیرید
تفلون مایع ترک

تفلون مایع ترک

۱۱۰,۰۰۰ تومان
نوار تفلون خمیری

نوار تفلون خمیری

۷,۵۰۰ تومان
زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

۱۴۱,۴۵۰ تومان
زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۷۷,۹۷۰ تومان
زانو چسبی 90 درجه وینو هیدروپول سایز 63 VINO HYDROPOOL

زانو چسبی 90 درجه وینو هیدروپول سایز 63 VINO HYDROPOOL

ناموجود
زانو 90 درجه یکسر دنده سایز 32 پلیمر گلپایگان

زانو 90 درجه یکسر دنده سایز 32 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۲۱۷,۳۵۰ تومان
زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۶۰,۰۳۰ تومان

محصولات مرتبط

بدنه منهول بدون درپوش پلیمر گلپایگان

بدنه منهول بدون درپوش پلیمر گلپایگان

۷۱۰,۶۴۰ تومان
بوشن یک سر دنده پلیمر گلپایگان

بوشن یک سر دنده پلیمر گلپایگان

۱۰,۸۰۰ تومان
پی جی ونت چسبی سفید پلیمر گلپایگان

پی جی ونت چسبی سفید پلیمر گلپایگان

۴۵۱,۴۰۰ تومان
تبدیل غیر هم مرکز یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان

تبدیل غیر هم مرکز یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان

۳۳,۸۰۰ تومان
تبدیل هم مرکز تو در تو  چسبی پلیمر گلپایگان

تبدیل هم مرکز تو در تو چسبی پلیمر گلپایگان

۱۴,۸۰۰ تومان
چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان

چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان

۱۷۵,۸۰۰ تومان
چهار راه خم 87/5 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان

چهار راه خم 87/5 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان

۱۸۶,۴۸۰ تومان
درپوش چسبی پلیمر گلپایگان

درپوش چسبی پلیمر گلپایگان

۷,۸۰۰ تومان
دریچه بازدید منهول با نگهدارنده پلیمر گلپایگان - سایز 250

دریچه بازدید منهول با نگهدارنده پلیمر گلپایگان - سایز 250

۴۳۲,۴۸۰ تومان
رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان

رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان

۳۲,۱۶۰ تومان
رابط سیفون به کاسه توالت چسبی پلیمر گلپایگان

رابط سیفون به کاسه توالت چسبی پلیمر گلپایگان

۹۶,۹۶۰ تومان
زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

۶۹,۷۰۰ تومان
زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

۳۸,۲۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

۶۹,۷۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 45 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 45 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان

۵۹,۲۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*40 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*40 پلیمر گلپایگان

۱۴,۸۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*50 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*50 پلیمر گلپایگان

۱۹,۱۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*125 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*125 پلیمر گلپایگان

۱۰۶,۰۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*63 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*63 پلیمر گلپایگان

۳۰,۱۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*75 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3.2*75 پلیمر گلپایگان

۳۴,۱۰۰ تومان

پیشنهاد بهتر

زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

۶۹,۷۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 200 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 200 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 160 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 160 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 125 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 125 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 110 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 90 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 90 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 75 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 75 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 50 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 50 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 63 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه پوش فیت سایز 63 پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 40 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 40 پلیمر گلپایگان

۱۷,۰۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 50 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 50 پلیمر گلپایگان

۲۴,۴۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 63 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 63 پلیمر گلپایگان

۳۱,۸۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 90 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 90 پلیمر گلپایگان

۶۰,۴۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان

۹۳,۸۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه دو سر کوپله سایز 110 پلیمر گلپایگان

۹۴,۸۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 125 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 125 پلیمر گلپایگان

۱۰۶,۰۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 160 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 160 پلیمر گلپایگان

۲۱۳,۵۰۰ تومان
زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 200 پلیمر گلپایگان

زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 200 پلیمر گلپایگان

۴۰۵,۲۰۰ تومان
زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

۶۹,۷۰۰ تومان
زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

۳۸,۲۰۰ تومان

زانو 15 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان

شرکت پلیمر گلپایگان یکی از مشهورترین شرکت های تولیدکننده های لوله و اتصالات می باشد. این شرکت بر پایه اصول نوآوری و کیفیت  تولید تاسیس شده است.  زانو 15 درجه یک سر کوپله چسبی به رنگ طوسی با ویژگی سایلنت  Silent دارای استاندارهای ملی و برترین استاندارهای روز اروپا ساخت شرکت پلیمر گلپایگان میباشد. پلیمر گلپایگان تولید کننده لوله و اتصالات سخت PVC-U بصورت چسبی و پوش فیت تا سایز 630 میلیمتر، لوله های جدار چاه و لوله های برقی با قابلیت خم سرد با فنرهای مخصوص است.  دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه به کد: 17025 و گواهینامه های, 14001:2004  ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007 -  و استانداردهای INSO 9119-1 = EN 1329-1 و INSO 9118-1 = EN 1401-1 و INSO = 11215-21 لوله هاي برقی  و ISIRI 13361 = ISO 1452 و ISIRI 12142-1 = EN 12200

کلیه محصولات لوله و اتصالات فاضلابی بدون سرب و لوله و اتصالات آبرسانی تحت فشار فاقد فلزات سنگین با افزودنی های سبز (ارگانیک) و مناسب جهت آب شرب مورد تایید اتحادیه اروپا و مورد تایید سازمان غذا و دارو میباشند.

موارد کاربرد محصولات پلیمر گلپایگان:

·         سیستم آبرسانی شهری

·         سیستم فاضلاب شهری

·         سیستم آبرسانی ساختمان

·         سیستم فاضلاب ساختمان

·         سیستم هواکش ساختمان

·         سیستم آبیاری تحت فشار (مزرعه)

·         سیستم آبرسانی از چاههای آب

·         سیستم تخلیه آب باران

·         انتقال کابلهای برق و مخابراتی

·         لوله های جدار چاه

مزایا و ویژگی ها:

·         مقاومت در برابر خوردگی

·         عمر مفید بالا

·         سبکی و وزن کم

·         سطح داخلی بسیار صاف

·         مقاوم در برابر آتش (نسوز بودن)

·         تولید تحت استانداردهای پیشرفته BS , EN , DIN , ISO

·         فاقد زنگاب، پوسیدگی و رسوب، عدم تغییر رنگ، طعم و بوی آب

·         سهولت در نصب و اجرا بدون نیاز به تجهیزات خاص مربوط به جوش لوله های پلی اتیلن و پلی پروپیلن

·         مقاوم در برابر اسیدها و بازهای موجود در فاضلابها

·         انتقال حرارت ناچیز در مقایسه با فلزات

·         مناسب جهت مناطق زلزله خیز، نشست پذیر و مرطوب

·         بالا بودن ضریب جریان برای لوله های PVC در مقایسه با سایر لوله ها و ثابت ماندن آن با گذشت زمان

.        داشتن کمترین ضریب انبساط طولی نسبت به دیگر پلیمرها و عدم ایجاد تخریب در سیستم

 • برند پلیمر گلپایگان
  نوع ساکت (نحوه اتصال) چسبی
  نوع کوپله یک سر کوپله
  رنگ طوسی
  مطابق با استاندارد 1329-1 EN اوپا و 1-9119 INSO ایران
  بی صدا (Silent)
  قطر
  ضخامت
  کد محصول
  سایز 3.2*110 میلیمتری
  گروه مصرفی ساختمانی
خیر
بله