زانو 45 درجه پاور پایپ
  زانو 45 درجه پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  زانو 90 درجه پاور پایپ
  زانو 90 درجه پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  زانو بوشن دو قلو پاور پایپ
  زانو بوشن دو قلو پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  زانو تبدیل پاور پایپ
  زانو تبدیل پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  زانو چپقی پاور پایپ
  زانو چپقی پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  زانو مغزی دو قلو پاورپایپ
  زانو مغزی دو قلو پاورپایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  زانو یک سر بوشن بست دار پاور پایپ
  زانو یک سر بوشن بست دار پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  زانو یک سر بوشن پاور پایپ
  زانو یک سر بوشن پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
  زانو یک سر مغزی بست دار پاور پایپ
  زانو یک سر مغزی بست دار پاور پایپ
  اتصالات پلی پروپیلن
  اتصالات پلی پروپیلن
  تماس بگیرید
   زانو تک لایه
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Power Pipe
   خیر
   بله