زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS ۴۰۱۰۰۳۰۲۱

 • قیمت خرید ۵۲,۲۰۰ تومان
  عدد

محصولات مرتبط

 گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 135

گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 135

تماس بگیرید
 گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 165

گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 165

تماس بگیرید
 گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 45

گرم کن برقی سونا ایمکس ـ مدل BC 45

تماس بگیرید
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۹۵,۴۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

۸,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS

۹,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

۱۴,۸۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

۲۱,۶۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۱,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۳۷,۹۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

۶۲,۰۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۸۶,۳۰۰ تومان
دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل تاچ - مدل EPS120

دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل تاچ - مدل EPS120

تماس بگیرید
دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل تاچ - مدل EPS150

دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل تاچ - مدل EPS150

تماس بگیرید
دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل تاچ - مدل EPS60

دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل تاچ - مدل EPS60

تماس بگیرید
دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل تاچ - مدل EPS90

دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل تاچ - مدل EPS90

تماس بگیرید
دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل کلیدی - مدل EPS120

دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل کلیدی - مدل EPS120

تماس بگیرید
دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل کلیدی - مدل EPS150

دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل کلیدی - مدل EPS150

تماس بگیرید
دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل کلیدی - مدل EPS60

دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل کلیدی - مدل EPS60

تماس بگیرید
دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل کلیدی - مدل EPS90

دستگاه بخارساز سونا مگا اسپا با کنترل کلیدی - مدل EPS90

تماس بگیرید
 • برند پیمتاش ترکیه
  نوع ساکت (نحوه اتصال ) چسبی
  فشار قابل تحمل 16 اتمسفر
  مطابق با استاندارد IOS 1452-2 اروپا
  رنگ طوسی سیر
  کاربرد سیستم لوله کشی تحت فشار و استخر
  زاویه 90 درجه
  سایز 50 میلیمتر
خیر
بله