زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 16×16
  208045001
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۱
  ۱۷۸,۲۱۱ تومان
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 20×20
  208045002
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۲
  ۲۲۵,۵۵۵ تومان
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 25×25
  208045003
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۳
  ۳۳۵,۳۱۳ تومان
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  زانو 90 درجه پرسی نیوپایپ سایز 32×32
  208045004
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۴
  ۴۳۵,۵۳۴ تومان
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  208045016
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۶
  ۴۱۸,۰۶۶ تومان
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045017
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۷
  ۴۴۳,۷۱۸ تومان
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×20
  208045014
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۴
  ۲۳۵,۶۶۴ تومان
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208053013
  ۲۰۸۰۵۳۰۱۳
  ۲۱۰,۹۳۶ تومان
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1×25
  208053016
  ۲۰۸۰۵۳۰۱۶
  ۴۲۲,۳۶۷ تومان
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×20
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×20
  208053014
  ۲۰۸۰۵۳۰۱۴
  ۲۵۲,۳۶۲ تومان
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208045006
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۶
  ۲۶۷,۷۹۵ تومان
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1/2×16
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1/2×16
  208045013
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۳
  ناموجود
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×25
  زانو 90 درجه روپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "3/4×25
  208045015
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۵
  ناموجود
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208053012
  ۲۰۸۰۵۳۰۱۲
  ناموجود
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208053018
  ۲۰۸۰۵۳۰۱۸
  ناموجود
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  208053015
  ۲۰۸۰۵۳۰۱۵
  ناموجود
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×32
  زانو چپقی کوپلی نیوپایپ ـ سایز "3.4×32
  208053017
  ۲۰۸۰۵۳۰۱۷
  ناموجود
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانو صفحه دار توپیچ پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208045005
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۵
  ناموجود
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×16
  208045009
  ۲۰۸۰۴۵۰۰۹
  ناموجود
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1.2×20
  208045010
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۰
  ناموجود
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "1×32
  208045012
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۲
  ناموجود
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  زانودیواری پرسی نیوپایپ ـ سایز "3.4×25
  208045011
  ۲۰۸۰۴۵۰۱۱
  ناموجود
  زانو 90مساوی پرسی پاور پایپ
  زانو 90مساوی پرسی پاور پایپ
  اتصالات پرسی
  اتصالات پرسی
  تماس بگیرید
  زانو چپقی تو پیچ پرسی پاور پایپ
  زانو چپقی تو پیچ پرسی پاور پایپ
  زانو تو پیچ
  زانو تو پیچ
  تماس بگیرید
  زانو دیواری پرسی پاور پایپ
  زانو دیواری پرسی پاور پایپ
  زانو 90
  زانو ۹۰
  تماس بگیرید

   زانو پنج لایه

   زانو پنج لایه
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Power Pipe
   خیر
   بله