شیر توپی پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 25میلی متر
  شیر توپی پلی اتیلن دسته فلزی ـ سایز 25میلی متر
  شیر پلی اتیلن دسته گازی، شیر پلی اتیلن دسته فلزی، شیر توپی پلی اتیلن برند بسپار
  شیر پلی اتیلن دسته گازی، شیر پلی اتیلن دسته فلزی، شیر توپی پلی اتیلن برند بسپار
  ۶۹,۰۰۰ تومان
  شیر توپی پلی اتیلن دسته فلزی سایز 20 میلی متر
  شیر توپی پلی اتیلن دسته فلزی سایز 20 میلی متر
  کاربرد شیر پلی اتیلن، خرید شیر توپی پلی اتیلن
  کاربرد شیر پلی اتیلن، خرید شیر توپی پلی اتیلن
  ۶۲,۰۰۰ تومان
  شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 32×32
  شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 32×32
  بال ولو دسته کوتاه دو سر رابط پارس خاور
  بال ولو دسته کوتاه دو سر رابط پارس خاور
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 63×63
  شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 63×63
  بال ولو دسته کوتاه دوسر رابط
  بال ولو دسته کوتاه دوسر رابط
  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
  شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 32
  شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 32
  شیر بال ولو پلی اتیلن دو سر رزوه
  شیر بال ولو پلی اتیلن دو سر رزوه
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 63
  شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 63
  شیر پلی اتیلن دو سر رزوه
  شیر پلی اتیلن دو سر رزوه
  ۱۵۳,۰۰۰ تومان
  شیر توپی پلی اتیلن سه راهی سه سر رابط پارس خاور
  شیر توپی پلی اتیلن سه راهی سه سر رابط پارس خاور
  بال ولو سه راهی سه سر رابط
  بال ولو سه راهی سه سر رابط
  ۵۵۷,۰۰۰ تومان
  شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 90×90
  شیر توپی پلی اتیلن دوسر رابط پارس خاور سایز 90×90
  بال ولو دسته کوتاه دو سر رابط پارس خاور
  بال ولو دسته کوتاه دو سر رابط پارس خاور
  ناموجود
  شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 1/2×1/2
  شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 1/2×1/2
  بال ولو دوسر دنده داخل پارس خاور
  بال ولو دوسر دنده داخل پارس خاور
  ناموجود
  شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 90
  شیر توپی پلی اتیلن دوسردنده داخل پارس خاور سایز 90
  بال ولو پلی اتیلن دوسر رزوه
  بال ولو پلی اتیلن دوسر رزوه
  ناموجود
  شیر توپی پلی اتیلن یکسر رابط یکسر دنده بیرون پارس خاور سایز 1×32
  شیر توپی پلی اتیلن یکسر رابط یکسر دنده بیرون پارس خاور سایز 1×32
  211001016
  ۲۱۱۰۰۱۰۱۶
  ناموجود
  شیر توپی پلی اتیلن یکسر رابط یکسر دنده بیرون پارس خاور سایز 2×63
  شیر توپی پلی اتیلن یکسر رابط یکسر دنده بیرون پارس خاور سایز 2×63
  211001018
  ۲۱۱۰۰۱۰۱۸
  ناموجود
  شیر پلی اتیلن دسته پلیمر
  شیر پلی اتیلن دسته پلیمر
  211001001
  ۲۱۱۰۰۱۰۰۱
  تماس بگیرید
   شیر توپی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • VISPAR
   خیر
   بله