شیر دسته پروانه ای پلی اتیلن
بر اساس نوع
بر اساس سازنده
خیر
بله