شیر پلی اتیلن دسته پلیمر ۲۱۱۰۰۱۰۰۱

تماس بگیرید

انواع دیگر

محصولات مرتبط

 کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر - قطر 25 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر - قطر 25 میلیمتر

تماس بگیرید
اتصال فلنج دار پلی اتیلن کاوه گستر

اتصال فلنج دار پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
اتصال مادگی کاوه گستر

اتصال مادگی کاوه گستر

تماس بگیرید
اتصال نری کاوه گستر

اتصال نری کاوه گستر

تماس بگیرید
درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر

درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
درپوش پلی استال

درپوش پلی استال

تماس بگیرید
رابط پلی اتیلن کاوه گستر

رابط پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر

رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
زانو پلی اتیلن کاوه گستر

زانو پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
زانو ماده پلی اتیلن کاوه گستر

زانو ماده پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
زانو نر پلی اتیلن کاوه گستر

زانو نر پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
سه راه پلی اتیلن کاوه گستر

سه راه پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
سه راه تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر

سه راه تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
سه راه ماده پلی اتیلن کاوه گستر

سه راه ماده پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
سه راه نر پلی اتیلن کاوه گستر

سه راه نر پلی اتیلن کاوه گستر

تماس بگیرید
مغزی پلی استال

مغزی پلی استال

تماس بگیرید
کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 110 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 110 میلیمتر

تماس بگیرید
کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 125 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 125 میلیمتر

تماس بگیرید
کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 160 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 160 میلیمتر

تماس بگیرید
کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 200 میلیمتر

کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 200 میلیمتر

تماس بگیرید

پیشنهاد بهتر

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۱,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۸۶,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

۱۴,۸۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

۸,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۳۷,۹۰۰ تومان
درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۱۴۵,۰۰۰ تومان
درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۱۰۶,۰۰۰ تومان
درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۳۹,۸۰۰ تومان
درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۳,۹۰۰ تومان
شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۴,۸۱۰,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 315 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 315 PIMTAS

۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 250 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 250 PIMTAS

۲,۸۱۰,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 160 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 160 PIMTAS

۳۳۱,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS

۲۸۰,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۲۰۷,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۱۱۷,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۱۰۵,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

۱۰۴,۰۰۰ تومان
رینگ UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

رینگ UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

۸۹,۷۰۰ تومان
شیر توپی پلی اتیلن دسته پلیمر اين نوع شيرها ضربه اي نيز ناميده مي شوند . شير هايي هستند که با حركت چرخشي  کار میکنند كه در آنها از یک دیسک کروی چرخان برای کنترل جریان عبوری استفاده می‌شود كه اين دیسک ها براي باز و بسته كردن جريان مورد استفاده قرار ميگيرد. شیر توپی شـيرهاي ساده هسـتند كه برای قـطع و وصـل کردن جریان از يك قطـعه توپي شكل براي متوقف كردن و راه اندازي دبي سيال(آب) استفاده ميشود که با چرخش ساقه شير به سمت موقعيت بازشدن، توپي می چرخد و سوراخي كه در وسط آن تعبيه شده است در مسير ورود و خروج سيال قرار ميگيرد و در نتيجه سيال از شير عبور ميكند. وقتي كه توپي آنگونه ایی  بچرخد كه سوراخ آن عمود بر مسير سيال قرارگيرد، دبي سيال متوقف ميگردد.
 • جنس بدنه پلی اتیلن - HDPE
  جنس دسته پلیمر
  سایز 20 - 110 میلیمتر
  مشخصات مواد PE100
  استاندارد EN1555
  فشار کاری بالای 10 بار
  کاربرد قطع و وصل جریان سیال در زمینهای کشاورزی و باغات
خیر
بله