شیر یک طرفه قفل دار پلیمر گلپایگان
  شیر یک طرفه قفل دار پلیمر گلپایگان
  لوله و اتصالات فاضلاب
  لوله و اتصالات فاضلاب
  ۸۳۷,۶۰۰ تومان
   شیر یک طرفه قفل دار
   شیر یک طرفه در دو نوع قفل دار و بدون قفل و در دو شکل چسبی و پوش فیت تولید می شود. شیر یک طرفه فاضلاب، خروج فاضلاب از ساختمان به فاضلاب شهری یا چاه فاضلاب را تسهیل می بخشد و مانع ورود فاضلاب شهری به درون ساختمان می شود. کاربرد شیر یک طرفه فاضلاب، جلوگیری از ورود فاضلاب به درون ساختمان است. در خروجی ساختمان و محل اتصال لوله فاضلاب ساختمان، به شبکه فاضلاب شهری نصب شده و مانع از ورود فاضلاب شهری (و یا در مجتمع های  آپارتمانی، ورود فاضلاب سایر واحد ها) به درون ساختمان می شود. همچنین در صورت ورود حجم زیادی از سیلاب به شبکه فاضلاب شهری و یا گرفتگی احتمالی در سیستم فاضلاب شهری که باعث پس زدن فاضلاب به داخل ساختمان می شود شیر یک طرفه فاضلاب بصورت یک طرفه عمل می کند و مانع از ورود جریان به ساختمان می شود. نکته مهم در خصوص نصب شیر یک طرفه قفل دار فاضلاب محل نصب است که جهت تعمیرات و بازدیدهای دوره ای باید در دسترس باشد.
    
   شیر یک طرفه قفل دار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Polymer Golpayegan
   خیر
   بله