پمپ استخر AQUASTRONG ایتالیا- سری EKP
  پمپ استخر AQUASTRONG ایتالیا- سری EKP
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  ۸,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری AMERICA
  پمپ استخری IML - سری AMERICA
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری ATLAS
  پمپ استخری IML - سری ATLAS
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  ۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری NIAGARA
  پمپ استخری IML - سری NIAGARA
  سیستم تصفیه استخر
  سیستم تصفیه استخر
  ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری IML - سری BIG DISCOVERY
  پمپ استخری IML - سری BIG DISCOVERY
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی
  ۴۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  پمپ استخری ای ام ال سری NEW BCC
  پمپ استخری ای ام ال سری NEW BCC
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی IML
  پمپ تصفیه استخر و جکوزی IML
  ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  پمپ تصفیه استخری لئو مدل XKP 1604
  پمپ تصفیه استخری لئو مدل XKP 1604
  پمپ استخری LEO
  پمپ استخری LEO
  ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  سیلیس شیشه ای مگاپول ـ رنج دانه بندی 0.6-1.2
  سیلیس شیشه ای مگاپول ـ رنج دانه بندی 0.6-1.2
  تجهیزات فیلتراسیون استخر
  تجهیزات فیلتراسیون استخر
  ۰۰ تومان
  سیلیس شیشه ای مگاپول ـ رنج دانه بندی 1.2-2.5
  سیلیس شیشه ای مگاپول ـ رنج دانه بندی 1.2-2.5
  سیلیس کریستالی مخصوص فیلتر شنی استخر
  سیلیس کریستالی مخصوص فیلتر شنی استخر
  ۰۰ تومان
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQS
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQS
  AQUAX Sand Filter
  AQUAX Sand Filter
  ۷۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 50 سانتی متری
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 50 سانتی متری
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 62 سانتی متری
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 62 سانتی متری
  سیستم تصفیه آب استخر و جکوزی
  سیستم تصفیه آب استخر و جکوزی
  ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی تصفیه استخر IML - سری LISBOA
  فیلتر شنی تصفیه استخر IML - سری LISBOA
  IML Sand Filter - LISBOA
  IML Sand Filter - LISBOA
  ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 510
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 510
  401028149
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۹
  ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 680
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 680
  401028150
  ۴۰۱۰۲۸۱۵۰
  ۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 760
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 760
  401028151
  ۴۰۱۰۲۸۱۵۱
  ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT420
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT420
  401028148
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۸
  ۱۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V16
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V16
  401028131
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۱
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V18
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V18
  401028132
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۲
  ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V21
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V21
  401028133
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۳
  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V25
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V25
  401028134
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۴
  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V28
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V28
  401028136
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۶
  ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V28A
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V28A
  401028135
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۵
  ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V30
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V30
  401028137
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۷
  ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V32
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V32
  401028138
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۸
  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V36
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V36
  401028139
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۹
  ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V40
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V40
  401028140
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۰
  ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V48
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V48
  401028141
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۱
  ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V56
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V56
  401028142
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۲
  ۶۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی مگاپول ـ سری XA
  فیلتر شنی مگاپول ـ سری XA
  MEGA POOL Sand Filter
  MEGA POOL Sand Filter
  ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  CF25 فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  CF25 فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  401056001
  ۴۰۱۰۵۶۰۰۱
  ناموجود
  CF25-CE کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  CF25-CE کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  401056003
  ۴۰۱۰۵۶۰۰۳
  ناموجود
  CF75 فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  CF75 فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  401056002
  ۴۰۱۰۵۶۰۰۲
  ناموجود
  CF75-CE کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  CF75-CE کیت تصفیه فیلتر کارتریجی ایمکس ـ مدل
  401056004
  ۴۰۱۰۵۶۰۰۴
  ناموجود
  پمپ تصفیه استخری لئو مدل XKP 1104
  پمپ تصفیه استخری لئو مدل XKP 1104
  پمپ استخری LEO
  پمپ استخری LEO
  ناموجود
  فیلتر شنی IML سری ROMA
  فیلتر شنی IML سری ROMA
  IML Sand Filter - ROMA
  IML Sand Filter - ROMA
  ناموجود

   فیلتراسیون استخر   فیلتراسیون استخر چیست و تجهیزات کاربردی جهت فیلتراسیون استخر کدامند؟
    فیلتراسیون استخر از مهمترین مراحل نگهداری استخر است . خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی و همچنین غلظت مواد موجود در آب استخر و جکوزی همواره باید تحت کنترل و در محدوده مشخص شده توسط استانداردهای معتبر باشد. در غیر این صورت بعد از مدت کوتاهی از بهره‌برداری استخر یا جکوزی آب آن تبدیل به کلکسیونی از انواع آلودگی ها و مواد تهدید کننده سلامتی خواهد بود. آب استخرهای شنا اگر چه غیر قابل آشامیدن است، اما به لحاظ کیفیت و خصوصیات باید بسیار نزدیک به آب آشامیدنی باشد چرا که همواره با بدن شناگران در تماس است و ممکن است به صورت اتفاقی توسط شناگران بلعیده شود. خاصیت حلال بودن آب در برابر بسیاری از مواد آلی و معدنی آن را مستعد آلوده شدن و تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی کرده است از این رو آب می تواند ناقل بیماری هایی نظیر بیماری های عفونی، پوستی، جوش، زگیل، بیماری های قارچی ، عفونت گوش و غیره شود.