فیلتر شنی AQUAX - سری AQS
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQS
  AQUAX Sand Filter
  AQUAX Sand Filter
  ۷۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 50 سانتی متری
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 50 سانتی متری
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 62 سانتی متری
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 62 سانتی متری
  سیستم تصفیه آب استخر و جکوزی
  سیستم تصفیه آب استخر و جکوزی
  ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی تصفیه استخر IML - سری LISBOA
  فیلتر شنی تصفیه استخر IML - سری LISBOA
  IML Sand Filter - LISBOA
  IML Sand Filter - LISBOA
  ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 510
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 510
  401028149
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۹
  ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 680
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 680
  401028150
  ۴۰۱۰۲۸۱۵۰
  ۲۰,۷۹۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 760
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 760
  401028151
  ۴۰۱۰۲۸۱۵۱
  ۲۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT420
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT420
  401028148
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۸
  ۱۵,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V16
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V16
  401028131
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۱
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V18
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V18
  401028132
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۲
  ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V21
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V21
  401028133
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۳
  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V25
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V25
  401028134
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۴
  ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V28
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V28
  401028136
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۶
  ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V28A
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V28A
  401028135
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۵
  ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V30
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V30
  401028137
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۷
  ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V32
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V32
  401028138
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۸
  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V36
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V36
  401028139
  ۴۰۱۰۲۸۱۳۹
  ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V40
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V40
  401028140
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۰
  ۴۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V48
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V48
  401028141
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۱
  ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V56
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا کالمو مدل V56
  401028142
  ۴۰۱۰۲۸۱۴۲
  ۶۹,۳۵۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی مگاپول ـ سری XA
  فیلتر شنی مگاپول ـ سری XA
  MEGA POOL Sand Filter
  MEGA POOL Sand Filter
  ۱۷,۹۷۰,۰۰۰ تومان
  فیلتر شنی IML سری ROMA
  فیلتر شنی IML سری ROMA
  IML Sand Filter - ROMA
  IML Sand Filter - ROMA
  ناموجود
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQT شیر از بالا
  فیلتر شنی AQUAX - سری AQT شیر از بالا
  AQUAX Sand Filter
  AQUAX Sand Filter
  ناموجود
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 42 سانتی متر
  فیلتر شنی پلی اتیلن آکواکس 42 سانتی متر
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  فیلتراسیون استخر و جکوزی
  ناموجود
  فیلتر شنی مارینا پول
  فیلتر شنی مارینا پول
  سیستم فیلتراسیون استخر و جکوزی
  سیستم فیلتراسیون استخر و جکوزی
  ناموجود
  فیلتر شنی EMAUX ـ سری TMG
  فیلتر شنی EMAUX ـ سری TMG
  Emaux Gelcoat Filter - TMG Series
  Emaux Gelcoat Filter - TMG Series
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی EMAUXـ سری MFV
  فیلتر شنی EMAUXـ سری MFV
  EMAUX Sand Filter - MFV Series ، EMAUX sand filter
  EMAUX Sand Filter - MFV Series ، EMAUX sand filter
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی ایمکس - سری P
  فیلتر شنی ایمکس - سری P
  HDPE Filter - EMAUX P Series
  HDPE Filter - EMAUX P Series
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 900
  فیلتر شنی فایبرگلاس شیر از بالا مگاپول مدل FPT 900
  401028152
  ۴۰۱۰۲۸۱۵۲
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 41 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 41 سانتی متر
  401028072
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۲
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 50 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 50 سانتی متر
  401028073
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۳
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 55 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 55 سانتی متر
  401028074
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۴
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 61 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 61 سانتی متر
  401028075
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۵
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 66 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 66 سانتی متر
  401028076
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۶
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 66 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 66 سانتی متر
  401028077
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۷
  تماس بگیرید
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 79 سانتی متر
  فیلتر شنی هایواتر - قطر 79 سانتی متر
  401028078
  ۴۰۱۰۲۸۰۷۸
  تماس بگیرید

   فیلتر شنی استخر

   فیلتر شنی استخر مخزنی است ساخته شده از فولاد گالوانیزه، فایبرگلاس، فولاد یا بتن که به شکل استوانه ای یا مکعبی تحت فشار اتمسفر ساخته می‌شود. این فیلتر با تصفیه آب (فیلتر کردن) ذرات معلق موجود در آب مانند گل و لای، رنگ، ذرات معلق و آلاینده‌ها را تا قطر 50 میکرون از آب استخر حذف می‌کند. فیلترهای شنی استخر به عنوان یکی از ساده‌ترین و محبوب‌ترین روش‌های فیلتراسیون، از طریق عبور آب استخر از میان ماسه یا سیلیس کریستالی موجود در فیلتر، هرگونه آلودگی و زباله را تصفیه و پاکسازی می‌کنند و آبی تمیز را به استخر باز می‌گردانند.
   توجه: املاح و سایر مواد شیمیایی موجود در آب از طریق فیلتراسیون با فیلتر شنی قابل حذف نیستند و برای از بین بردن آنها باید از محلول‌ها و مواد شیمیایی گندزدایی آب استخر استفاده کرد.

   نحوه عملکرد فیلتر شنی استخر:

   آب استخر توسط پمپ به داخل فیلتر هدایت می‌شود و از میان لایه‌های ماسه، سیلیس یا آنتراسیت عبور می‌کند. ذرات معلق در آب به این مواد چسبیده و در فیلتر گیر می‌کنند و آبی که از فیلتر خارج می‌شود عاری از ذرات معلق خواهد بود. عملکرد فیلتر شنی بسیار ساده و در عین حال فوق‌العاده موثر است. شن و ماسه یا سیلیس کریستالی موجود در فیلتر در گریدهای مختلفی (اندازه‌های متفاوت)  دسته‌بندی می‌شوند تا مطمئن شوند که ذرات ریز خاک، جرم و باکتری‌ها را به دام می‌اندازند. هرچه تراکم شن و ماسه در داخل فیلتر بیشتر باشد، کارایی آن نیز افزایش می‌یابد. این نوع ماسه که اغلب به عنوان "ماسه استخر" شناخته می‌شود، در راهنمای فیلتر استخر شما ممکن است با عنوان "شن و ماسه 16/30" یا "16-30" نیز ذکر شود. امروزه استفاده از سیلیس یا کریستال در فیلترهای فایبرگلاس رایج‌تر و به مراتب کارآمدتر و مؤثرتر است. زیرا سیلیس‌های کریستالی قابلیت احیا و پاکسازی دارند و عمر مفید آنها به طور قابل توجهی بیشتر است.

   مراحل پر کردن فیلتر:

   1. لایه درشت: برای جلوگیری از گرفتگی نازل‌ها، ابتدا لایه‌ای از ذرات درشت روی نازل‌ها ریخته می‌شود.
   2. لایه ریز: سپس لایه‌ای از ذرات ریزتر (سیلیس یا ماسه) روی لایه درشت ریخته می‌شود.
   نکته: تجمع ذرات معلق در فیلتر، افت فشار را افزایش می‌دهد. در صورت افزایش افت فشار از حد معینی، باید ماسه‌های سیلیسی شسته شوند.

   مزایای فیلتر شنی:

   • مقرون به صرفه: فیلترهای شنی جزو ارزان‌ترین فیلترهای استخر هستند.
   • نگهداری آسان: نگهداری از این فیلترها ساده است.
   • کارآمد: در حذف ذرات معلق از آب بسیار کارآمد هستند.
   • طول عمر بالا: با نگهداری صحیح می‌توان عمر مفید آنها را به طور قابل توجهی افزایش داد.

   معایب فیلتر شنی:

   • حجم زیاد: فیلترهای شنی فضای نسبتاً زیادی اشغال می‌کنند.
   • وزن زیاد: این فیلترها سنگین هستند و جابجایی آنها دشوار است.
   • نیاز به شستشو: به طور منظم باید شسته شوند.

   شستشوی معکوس:

   یکی از دلایل اصلی آسان بودن نگهداری از فیلتر شنی استخر، وجود فرآیندی ساده به نام "شستشوی معکوس" یا "بک واش" است. در این فرآیند، جریان آب معکوس شده و آب کثیف به همراه هرگونه آلودگی، جلبک و ذرات قابل مشاهده از فیلتر شنی خارج می‌شود. با انجام  دوره‌ای شستشوی معکوس، فیلتر شنی در اوج عملکرد خود باقی می‌ماند.

   چه زمانی باید شستشوی معکوس انجام شود؟

   یک قاعده کلی این است که زمانی که فشار نمایش داده شده روی گیج فشار 8 تا 10 پوند بر اینچ مربع (psi) بیشتر از مقدار اولیه  باشد و درست بعد از جاروکشی استخر، باید عملیات بک واش انجام شود. اگر گیج فشار شما دارای منطقه قرمز و سبز باشد، می‌توانید زمانی که عقربه در ناحیه قرمز یا نزدیک به آن است، شستشوی معکوس را انجام دهید. با این حال، تناوب شستشوی معکوس در هر فیلتر شنی با توجه به اندازه و سایر ویژگی‌های آن متفاوت است. بنابراین، مطالعه کتابچه راهنمای فیلتر استخر در این زمینه کارآمدتر خواهد بود.

   نحوه انجام شستشوی معکوس:

   1. پمپ استخر را خاموش کنید.
   2. دسته شیر چند راهه فیلتر شنی را در حالت شستشوی معکوس قرار دهید و از قفل شدن آن اطمینان حاصل کنید.
   3. پمپ را روشن کنید و اجازه دهید 2 تا 3 دقیقه یا تا زمانی که آب در شیشه دید (ساید گلس) کاملاً شفاف شود، شستشوی معکوس انجام شود.
   4. پمپ استخر را خاموش کنید.
   5. دسته شیر چند راهه فیلتر شنی را در حالت آبکشی قرار دهید و از قفل شدن آن اطمینان حاصل کنید.
   6. پمپ را روشن کنید و فرآیند آبکشی را به مدت 1 تا 2 دقیقه یا تا زمانی که آب در شیشه دید دوباره شفاف شود، ادامه دهید.
   7. پمپ استخر را خاموش کنید.
   8. دسته شیر چند راهه فیلتر شنی را به حالت فیلتراسیون برگردانید و از قفل شدن آن اطمینان حاصل کنید.
   9. پمپ را روشن کنید و به کار خود در حالت عادی ادامه دهید.

   نکات مهم:

   چه زمانی نباید شستشوی معکوس انجام داد؟

   اگر استخر حاوی حجم غیرمعمولی از زباله و آلودگی باشد، ابتدا باید استخر را به طور کامل با جاروی برقی استخر تمیز کنید و سپس از فیلتر شنی استفاده کنید. زمانی دیگر که بهتر است از شستشوی معکوس خودداری کنید، زمانی است که آب استخر مشکل جلبک دارد.

   نکاتی برای شستشوی معکوس بهتر:

   1. از هدر رفتن آب خودداری کنید: در حین شستشوی معکوس، هدر رفتن مقداری آب طبیعی است. اما برای به حداقل رساندن این میزان، به رنگ و وضوح آب در شیشه دید توجه کنید. زمانی که آب کاملاً شفاف شد، شستشوی معکوس را متوقف کنید.
   2. سطح شن و ماسه را کنترل کنید: شستشوی معکوس مقداری از شن و ماسه را به همراه آلودگی‌ها از بین می‌برد. اگر متوجه کاهش سطح شن و ماسه در فیلتر شدید، باید آن را به حد مطلوب برسانید و سپس یک چرخه آبکشی انجام دهید تا از برگشت شن و ماسه به استخر جلوگیری شود.
   3. از شستشوی معکوس بیش از حد خودداری کنید: شستشوی معکوس طولانی مدت و بیش از حد می‌تواند به کارایی فیلتر شنی آسیب برساند.
   4. قبل از تنظیمات، پمپ را خاموش کنید: همیشه قبل از هرگونه تغییر در تنظیمات شیر فیلتر، مانند جابجا کردن یا تنظیم مجدد، پمپ استخر را خاموش کنید. عدم خاموش کردن پمپ می تواند به سیستم آسیب برساند.
   5. چرخه آبکشی را فراموش نکنید: مرحله آبکشی را در فرآیند شستشوی معکوس حتما انجام دهید. این کار ماسه را در موقعیت صحیح خود قرار می دهد تا فیلتراسیون به بهترین نحو انجام شود.
   6. از مواد شیمیایی مناسب استفاده کنید: حفظ تعادل شیمیایی آب استخر برای از بین بردن باکتری‌های ریز که می‌توانند از فیلتر شنی عبور کنند، ضروری است. برای این منظور، استفاده از کیت‌های 3 کاره یا 6 کاره تصفیه آب استخر که در فروشگاه ما موجود است، توصیه می‌شود.

   تعویض بستر فیلتر (ماسه یا سیلیس):

   • با نگهداری صحیح، نیازی به تعویض مخزن فیلتر نیست: اگر از فیلتر شنی به درستی نگهداری کنید و به طور مرتب شستشوی معکوس را انجام دهید، احتمالاً هرگز نیازی به تعویض مخزن فیلتر نخواهید داشت.
   • خرابی مخزن: در موارد استثنایی، فیلتر شنی ممکن است به دلیل فشار بیش از حد در مخزن، دچار آسیب جدی شود. این امر می تواند ناشی از عدم شستشوی معکوس کافی برای از بین بردن تمام آلودگی ها باشد.
   • تعویض شن و ماسه: برخلاف مخزن فیلتر، ماسه فیلتر باید به طور مرتب تعویض شود. اگر می خواهید استخری با نگهداری کم دردسر داشته باشید، بهتر است هر 5 سال یکبار شن و ماسه را تعویض کنید.
   • سیلیس کریستالی: سیلیس های کریستالی به دلیل امکان احیا و بازسازی، طول عمر مفیدتری نسبت به ماسه دارند و استفاده از آنها در طولانی مدت مقرون به صرفه تر خواهد بود.

   خرید فیلتر شنی فروشگاه لولینو:

   فروشگاه لولینو طیف گسترده ای از فیلترهای شنی، پمپ های تصفیه، مواد شیمیایی کنترل کیفیت آب استخر و تجهیزات پاکسازی استخر را از برندهای معروف و محبوب در سایزها و قیمت های مختلف ارائه می دهد. شما می توانید با بررسی و مقایسه دقیق، بهترین گزینه را متناسب با نیاز خود از میان محصولات موجود انتخاب کنید.
   هدف ما در لولینو، رضایت شما از یک خرید آسان و به صرفه است. برای دریافت مشاوره و پاسخگویی به سوالاتتان در مورد فیلتراسیون استخر، فیلتر شنی، پمپ تصفیه، مواد شیمیایی استخر و تجهیزات پاکسازی، با کارشناسان مجرب ما در لولینو تماس بگیرید.
   فیلتر شنی استخر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • AQUAX
   • BOWMAN
   • EMAUX
   • IML
   • MARINA POOL
   • MEGA POOL
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله