لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری هیدروپول ۱۰۳۰۰۱۰۰۱

تماس بگیرید

محصولات مشابه

لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی

لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 18.7*315 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 18.7*315 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 14.8*250 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 14.8*250 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 9.5*160 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 9.5*160 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 6.7*90 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 12*315 میلیمتری هیدروپول

لوله استخری UPVC سایز 12*315 میلیمتری هیدروپول

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری هیدروپول

لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری هیدروپول

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 7.7*200 میلیمتری هیدروپول

لوله استخری UPVC سایز 7.7*200 میلیمتری هیدروپول

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتری هیدروپول

لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتری هیدروپول

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری هیدروپول

لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری هیدروپول

تماس بگیرید

محصولات مرتبط

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۹۵,۴۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

۸,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS

۹,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

۱۴,۸۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

۲۱,۶۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۱,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۳۷,۹۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

۶۲,۰۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۸۶,۳۰۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۱۷۹,۰۰۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS

۳۰۱,۰۰۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۰,۶۰۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۴۳,۰۰۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۱۱۷,۰۰۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS

۲۹,۳۰۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS

۱۶,۹۰۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS

۴۸,۳۰۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS

۶۲,۶۰۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS

۱۷۷,۰۰۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS

۹۴,۰۰۰ تومان
 • برند مگاپول HYDROPOOL
  نوع ساکت (نحوه اتصال ) چسبی
  فشار قابل تحمل 16 اتمسفر
  مطابق با استاندارد استاندارد ملی: ISIRI 13361-2
  استاندارد اروپایی: EN 1452
  رنگ طوسی سیر
  کاربرد سیستم لوله کشی تحت فشار مانند لوله کشی آب استخر و جکوزی
  زاویه
  سایز 3.7*50 میلیمتری
  گروه مصرفی استخری
خیر
بله