لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر ۱۰۳۰۰۱۰۰۱

 • قیمت خرید ۹۳,۷۰۰ تومان
  متر بسته ۵ متری

محصولات مرتبط

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۱۰۹,۷۱۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 20 PIMTAS

۹,۵۴۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS

۱۰,۶۹۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS

۱۷,۰۲۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS

۲۴,۸۴۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۵,۹۹۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۴۳,۵۸۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 75 PIMTAS

۷۱,۳۰۰ تومان
بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۹۹,۲۴۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS

۲۰۵,۸۵۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS

۳۴۶,۱۵۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS

۳۵,۱۹۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 63 PIMTAS

۴۹,۴۵۰ تومان
بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 90 PIMTAS

۱۳۴,۵۵۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1*32 PIMTAS

۳۳,۶۹۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*20 PIMTAS

۱۹,۴۳۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS

۵۵,۵۴۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*50 PIMTAS

۷۱,۹۹۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 1.2*75 PIMTAS

۲۰۳,۵۵۰ تومان
بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS

بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 2*63 PIMTAS

۱۰۸,۱۰۰ تومان

پیشنهاد بهتر

لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتر

۳۷۴,۷۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتر

۲۱۴,۰۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتر

۱۴۹,۶۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر

۹۳,۷۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتر

۱۹,۴۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتر

۲۹,۲۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتر

۳۹,۳۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتر

۶۳,۲۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتر

۴۸۰,۹۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتر

۵۴۴,۱۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 7.7*200 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 7.7*200 میلیمتر

۸۰۹,۷۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 9.6*250 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 9.6*250 میلیمتر

۱,۲۶۳,۳۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 12.1*315 میلیمتر

لوله استخری UPVC سایز 12.1*315 میلیمتر

۲,۲۸۱,۸۰۰ تومان
لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی

لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتری وینو هیدروپول صادراتی

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 18.7*315 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 18.7*315 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 14.8*250 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 14.8*250 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 11.9*200 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 9.5*160 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 9.5*160 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری پلیمر گلپایگان

لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتری پلیمر گلپایگان

تماس بگیرید
 • برند مگاپول HYDROPOOL
  نوع ساکت (نحوه اتصال ) چسبی
  فشار قابل تحمل 16 اتمسفر
  مطابق با استاندارد استاندارد ملی: ISIRI 13361-2
  استاندارد اروپایی: EN 1452
  رنگ طوسی سیر
  کاربرد سیستم لوله کشی تحت فشار مانند لوله کشی آب استخر و جکوزی
  زاویه
  سایز 3.7*50 میلیمتری
  گروه مصرفی استخری
خیر
بله