لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 1.5*20 میلیمتر
  103001007
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۷
  ۱۹,۴۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 1.9*25 میلیمتر
  103001008
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۸
  ۲۹,۲۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 12.1*315 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 12.1*315 میلیمتر
  خرید لوله فشار قوی استخری برند هیدروپول
  خرید لوله فشار قوی استخری برند هیدروپول
  ۲,۲۸۱,۸۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 2.4*32 میلیمتر
  103001009
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۹
  ۳۹,۳۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 3*40 میلیمتر
  103001010
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۰
  ۶۳,۲۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر
  103001001
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۱
  ۹۳,۷۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 4.7*63 میلیمتر
  خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی فشار قوی
  خرید لوله و اتصالات یو پی وی سی فشار قوی
  ۱۴۹,۶۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 5.6*75 میلیمتر
  103001004
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۴
  ۲۱۴,۰۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتر
  103001013
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۳
  ۵۴۴,۱۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 6.6*110 میلیمتر
  103001005
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۵
  ۳۷۴,۷۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 7.4*125 میلیمتر
  103001011
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۱
  ۴۸۰,۹۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 7.7*200 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 7.7*200 میلیمتر
  103001015
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۵
  ۸۰۹,۷۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 9.6*250 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 9.6*250 میلیمتر
  103001016
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۶
  ۱,۲۶۳,۳۰۰ تومان
  لوله برقی سایز 1.8×50 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 1.8×50 پلیمر گلپایگان
  104005
  ۱۰۴۰۰۵
  ۵۴,۵۷۰ تومان
  لوله برقی سایز 1.8×75 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 1.8×75 پلیمر گلپایگان
  104009
  ۱۰۴۰۰۹
  ۷۶,۹۰۰ تومان
  لوله برقی سایز 1.9×63 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 1.9×63 پلیمر گلپایگان
  104007
  ۱۰۴۰۰۷
  ۷۰,۶۸۵ تومان
  لوله برقی سایز 2.2×110 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 2.2×110 پلیمر گلپایگان
  104014
  ۱۰۴۰۱۴
  ۱۳۹,۲۵۰ تومان
  لوله برقی سایز 2.2×75 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 2.2×75 پلیمر گلپایگان
  104010
  ۱۰۴۰۱۰
  ۹۵,۶۴۰ تومان
  لوله برقی سایز 2.4×50 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 2.4×50 پلیمر گلپایگان
  104006
  ۱۰۴۰۰۶
  ۷۲,۰۲۰ تومان
  لوله برقی سایز 2.5×125 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 2.5×125 پلیمر گلپایگان
  104017
  ۱۰۴۰۱۷
  ۱۸۰,۷۷۰ تومان
  لوله برقی سایز 2.7×90 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 2.7×90 پلیمر گلپایگان
  104012
  ۱۰۴۰۱۲
  ۱۳۹,۲۴۰ تومان
  لوله برقی سایز 20 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 20 پلیمر گلپایگان
  104002
  ۱۰۴۰۰۲
  ۱۶,۸۰۰ تومان
  لوله برقی سایز 3.2×110 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 3.2×110 پلیمر گلپایگان
  104015
  ۱۰۴۰۱۵
  ۱۹۹,۴۵۰ تومان
  لوله برقی سایز 3.6×75 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 3.6×75 پلیمر گلپایگان
  104011
  ۱۰۴۰۱۱
  ۱۵۱,۶۸۵ تومان
  لوله برقی سایز 3.7×125 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 3.7×125 پلیمر گلپایگان
  104018
  ۱۰۴۰۱۸
  ۲۶۱,۷۸۵ تومان
  لوله برقی سایز 3×63 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 3×63 پلیمر گلپایگان
  104008
  ۱۰۴۰۰۸
  ۱۰۵,۹۸۵ تومان
  لوله برقی سایز 32 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 32 پلیمر گلپایگان
  104001
  ۱۰۴۰۰۱
  ۳۲,۵۸۵ تومان
  لوله برقی سایز 4.3×90 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 4.3×90 پلیمر گلپایگان
  104013
  ۱۰۴۰۱۳
  ۲۲۰,۲۲۰ تومان
  لوله برقی سایز 4.7×160 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 4.7×160 پلیمر گلپایگان
  104020
  ۱۰۴۰۲۰
  ۴۲۶,۸۰۰ تومان
  لوله برقی سایز 4×200 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 4×200 پلیمر گلپایگان
  104022
  ۱۰۴۰۲۲
  ۴۵۲,۹۲۰ تومان
  لوله برقی سایز 40 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 40 پلیمر گلپایگان
  104004
  ۱۰۴۰۰۴
  ۴۵,۱۵۰ تومان
  لوله برقی سایز 5.3×110 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 5.3×110 پلیمر گلپایگان
  104016
  ۱۰۴۰۱۶
  ۳۲۸,۲۷۰ تومان
  لوله برقی سایز 5.9×200 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 5.9×200 پلیمر گلپایگان
  104023
  ۱۰۴۰۲۳
  ۶۶۶,۸۲۰ تومان
  لوله برقی سایز 6×125 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 6×125 پلیمر گلپایگان
  104019
  ۱۰۴۰۱۹
  ۴۲۳,۸۰۰ تومان
  لوله برقی سایز 7.7×160 پلیمر گلپایگان
  لوله برقی سایز 7.7×160 پلیمر گلپایگان
  104021
  ۱۰۴۰۲۱
  ۶۷۳,۰۸۵ تومان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*32 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*32 پلیمر گلپایگان
  لوله چسبی پلیمر گلپایگان، خرید لوله و اتصالات pvc، قیمت لوله فاضلابی پلیمری، خرید آنلاین لوله و اتصالات پلیمری
  لوله چسبی پلیمر گلپایگان، خرید لوله و اتصالات pvc، قیمت لوله فاضلابی پلیمری، خرید آنلاین لوله و اتصالات پلیمری
  ۵۱,۸۰۰ تومان

   لوله

   لوله چیست؟

   ⁠لوله‌ها در صنایع مختلف، از جمله ساختمان‌سازی، کشاورزی، صنعتی، و الکتریکال مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر کدام از انواع لوله‌ها کاربردها و ویژگی‌های خاص خود را دارند که در ادامه به برخی از آنان می‌پردازیم:

   -لوله فاضلاب

   این نوع لوله‌ها برای انتقال فاضلاب‌ها و آب‌های زائد استفاده می‌شوند. آنها به دلیل ویژگی‌های خاص مقاومت در مقابل شیمیایی‌ها، کم‌خوردگی و مقاومت در برابر فشار و حرارت بالا برای این کاربرد مناسب هستند.

   - لوله کشاورزی

   لوله‌های کشاورزی معمولاً برای آبیاری یا انتقال مایعات و کودها در بخش کشاورزی استفاده می‌شوند. آنها باید انعطاف‌پذیر و مقاوم در برابر فشار و سایش باشند.

   -لوله تک لایه و لوله 5 لایه

   لوله‌های تک لایه و 5 لایه از مصارف مختلفی برخوردارند. لوله‌های تک لایه معمولاً برای انتقال آب شرب و آب سرد استفاده می‌شوند ولی لوله‌های پنج لایه به دلیل مقاومت بیشتر در برابر فشار و دما برای انتقال گازها و مواد شیمیایی مناسب‌تر هستند.

    -لوله برقی

   این نوع از لوله‌ها برای حفاظت و انتقال سیم‌ها و کابل‌های الکتریکی استفاده می‌شود. آنها باید عایق بوده و از جنس‌های مقاوم در برابر حرارت و جریان‌های الکتریکی باشند.

   -لوله الکترواستاتیک

   این لوله‌ها معمولاً برای انتقال گازها و مایعاتی که نباید با مواد دیگر واکنش نشان دهند به کار می‌روند. ویژگی ضد الکترواستاتیک این لوله‌ها می‌تواند جلوی انفجار و احتمال ایجاد جرقه را بگیرد.

   - لوله استخری

   این نوع لوله‌ها برای سیستم‌های گرمایش و سرمایش استخرها و همچنین انتقال آب در استخرها استفاده می‌شوند. آنها باید مقاوم در برابر شیمیایی‌ها و حرارت باشند.

   خرید و قیمت انواع لوله در فروشگاه لولینو

   خرید لوله‌ها می‌تواند برای هر کاربردی، ازجمله فاضلاب، کشاورزی، برق، الکترواستاتیک و استخر و… مشکل و دغدغه‌های خاص خودش را داشته باشد. فروشگاه اینترنتی لولینو معمولاً لوله‌های متنوعی را ارائه می‌دهند. نکته‌ای که مهم است این است که قبل از خرید، نیازهای خاص خود را بررسی کنید. بهتر است از مشاوره فنی متخصصان یاری بگیرید تا لوله مناسبی برای نیازهای اختصاصیتان انتخاب کنید و در نهایت لوله مورد نظر خود را خریداری کنید.

   لوله
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • HYDRO POOL
   • MEGA POOL
   • Mirab Esfahan
   • Polymer Golpayegan
   • Power Pipe
   • Vino Plastic
   • Vino Plastic
   بر اساس رنگ
   گروه مصرفی کالا
   خیر
   بله