گریل پولکی استخر سایز 18 مارینا
  گریل پولکی استخر سایز 18 مارینا
  Pool Grill
  Pool Grill
  ناموجود
  گریل پولکی استخر سایز 20 مارینا
  گریل پولکی استخر سایز 20 مارینا
  401023047
  ۴۰۱۰۲۳۰۴۷
  ناموجود
  گریل استپ دار استخر سایز 18 مارینا
  گریل استپ دار استخر سایز 18 مارینا
  Pool Grill
  Pool Grill
  تماس بگیرید
  گریل استپ دار استخر سایز 20 مارینا
  گریل استپ دار استخر سایز 20 مارینا
  401023042
  ۴۰۱۰۲۳۰۴۲
  تماس بگیرید
  گریل استپ دار استخر سایز 30 مارینا
  گریل استپ دار استخر سایز 30 مارینا
  401023043
  ۴۰۱۰۲۳۰۴۳
  تماس بگیرید
  گریل تک پین دنده شانه ای استخر سایز 18 مارینا
  گریل تک پین دنده شانه ای استخر سایز 18 مارینا
  401023028
  ۴۰۱۰۲۳۰۲۸
  تماس بگیرید
  گریل تک پین دنده شانه ای استخر سایز 20 مارینا
  گریل تک پین دنده شانه ای استخر سایز 20 مارینا
  Grill
  Grill
  تماس بگیرید
  گریل طرح موج استخر سایز 13 مارینا
  گریل طرح موج استخر سایز 13 مارینا
  Grill
  Grill
  تماس بگیرید
  گریل طرح موج استخر سایز 14 مارینا
  گریل طرح موج استخر سایز 14 مارینا
  تماس بگیرید
  گریل طرح موج استخر سایز 18 مارینا
  گریل طرح موج استخر سایز 18 مارینا
  401023031
  ۴۰۱۰۲۳۰۳۱
  تماس بگیرید
  گریل طرح موج استخر سایز 20 مارینا
  گریل طرح موج استخر سایز 20 مارینا
  401023032
  ۴۰۱۰۲۳۰۳۲
  تماس بگیرید
  گریل طرح موج استخر سایز 25 مارینا
  گریل طرح موج استخر سایز 25 مارینا
  401023033
  ۴۰۱۰۲۳۰۳۳
  تماس بگیرید
  گریل طرح موج استخر سایز 30 مارینا
  گریل طرح موج استخر سایز 30 مارینا
  401023034
  ۴۰۱۰۲۳۰۳۴
  تماس بگیرید
  گریل فنری استخر سایز 18 مارینا
  گریل فنری استخر سایز 18 مارینا
  Pool Grill
  Pool Grill
  تماس بگیرید
  گریل فنری استخر سایز 20 مارینا
  گریل فنری استخر سایز 20 مارینا
  401023038
  ۴۰۱۰۲۳۰۳۸
  تماس بگیرید
  گریل فنری استخر سایز 25 مارینا
  گریل فنری استخر سایز 25 مارینا
  401023039
  ۴۰۱۰۲۳۰۳۹
  تماس بگیرید
  گریل فنری استخر سایز 30 مارینا
  گریل فنری استخر سایز 30 مارینا
  401023040
  ۴۰۱۰۲۳۰۴۰
  تماس بگیرید
  گریل ماشین رو استخر سایز 18 مارینا
  گریل ماشین رو استخر سایز 18 مارینا
  Pool Grill
  Pool Grill
  تماس بگیرید
  گریل ماشین رو استخر سایز 20 مارینا
  گریل ماشین رو استخر سایز 20 مارینا
  401023045
  ۴۰۱۰۲۳۰۴۵
  تماس بگیرید
  گریل نگین دار استخر سایز 18 مارینا
  گریل نگین دار استخر سایز 18 مارینا
  pool Grill
  pool Grill
  تماس بگیرید
  گریل نگین دار استخر سایز 20 مارینا
  گریل نگین دار استخر سایز 20 مارینا
  401023036
  ۴۰۱۰۲۳۰۳۶
  تماس بگیرید
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 14 مارینا
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 14 مارینا
  گریل استخری
  گریل استخری
  تماس بگیرید
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 18 مارینا
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 18 مارینا
  401023049
  ۴۰۱۰۲۳۰۴۹
  تماس بگیرید
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 20 مارینا
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 20 مارینا
  401023050
  ۴۰۱۰۲۳۰۵۰
  تماس بگیرید
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 25 مارینا
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 25 مارینا
  401023051
  ۴۰۱۰۲۳۰۵۱
  تماس بگیرید
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 30 مارینا
  گوشه گریل ایرانی استخر سایز 30 مارینا
  401023052
  ۴۰۱۰۲۳۰۵۲
  تماس بگیرید

   گریل استخر

   سیکل تصفیه در استخرهای عمومی و بزرگ با مساحت بیش از ۱۵۰ متر مربع، به صورت سرریز است. تصفیه‌ی آب در استخرها و جکوزی‌های سرریز، از طریق کانال‌های دور استخر انجام می‌شود. گریل استخر، محصولی است که به عنوان سرپوش کانال‌های سرریز در استخرهای شنا و جکوزی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صنایع غذایی و آشپزخانه‌های صنعتی نیز کاربرد دارد. فروشگاه لولینو انواع گریل استخری از قبیل فنری ، ساده، استپ دار ، طرح موج دار، مدل پولکی و... در ابعاد مختلف با برند مارینا ارائه می کند.
   گریل استخر
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MARINA
   • MARINA POOL
   خیر
   بله