سرجت 11.4اینچ با سر نازل متحرک - بدنه ABS
  سرجت 11.4اینچ با سر نازل متحرک - بدنه ABS
  تجهیزات جکوزی
  تجهیزات جکوزی
  ۱۹,۵۰۰ تومان
  سرجت 11.4اینچ بزرگ با سر نازل متحرک - بدنه ABS
  سرجت 11.4اینچ بزرگ با سر نازل متحرک - بدنه ABS
  تجهیزات جکوزی
  تجهیزات جکوزی
  ۲۸,۴۰۰ تومان
  سرجت استخر 11.2اینچ با سر نازل متحرک - بدنه ABS
  سرجت استخر 11.2اینچ با سر نازل متحرک - بدنه ABS
  سرجت جکوزی
  سرجت جکوزی
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  سرجت استخر 2اینچ با سر نازل متحرک - بدنه ABS
  سرجت استخر 2اینچ با سر نازل متحرک - بدنه ABS
  تجهیزات جکوزی
  تجهیزات جکوزی
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  سرجت استخر ورودی از کف 2اینچ ـ بدنه ABS
  سرجت استخر ورودی از کف 2اینچ ـ بدنه ABS
  401025007
  ۴۰۱۰۲۵۰۰۷
  ۵۰,۰۰۰ تومان
   سر جت یکی از بخشهای جت جکوزی است که به منظور یکی کردن فشار آب و فشار هوا مورد استفاده قرار می گیرد، کاربرد دیگر سر جت در استخر‌ها جهت دهی به مسیر آب و بیشتر کردن فشار آب ورودی استخر و یا چرخش آب استخر به منظور ترکیبات شیمیایی ویژه گندزدایی آب استخر است.
   جت جکوزی، شامل دو قطعه اصلی پایه جت و سرجت است. پایه جت، بخشی است که در قسمت پشت دیواره جکوزی نصب شده و دربرگیرنده دیفیوزر، اتصالات هوا و آب، قاب و چشمی نازل است.
   سر جت
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • MARINA POOL
   خیر
   بله