دستگاه ضد عفونی UV نانو ایمکس ـ NT-UV87-TO
  دستگاه ضد عفونی UV نانو ایمکس ـ NT-UV87-TO
  401057007
  ۴۰۱۰۵۷۰۰۷
  ۲۶,۳۵۱,۰۰۰ تومان
  دستگاه ضد عفونی UV نانو ایمکس NT-UV130-F
  دستگاه ضد عفونی UV نانو ایمکس NT-UV130-F
  401057006
  ۴۰۱۰۵۷۰۰۶
  ۲۹,۰۷۹,۰۰۰ تومان
  دستگاه ضدعفونی UV نانو بدون تایمر - ایمکس NT-UV40
  دستگاه ضدعفونی UV نانو بدون تایمر - ایمکس NT-UV40
  401057002
  ۴۰۱۰۵۷۰۰۲
  ۱۰,۴۴۰,۰۰۰ تومان
  دستگاه ضدعفونی UV نانو بدون تایمر ایمکس ـ NT-UV75
  دستگاه ضدعفونی UV نانو بدون تایمر ایمکس ـ NT-UV75
  401057004
  ۴۰۱۰۵۷۰۰۴
  ۱۷,۹۱۴,۰۰۰ تومان
  دستگاه ضدعفونی UV نانو تایمر دار - ایمکس NT-UV40-T
  دستگاه ضدعفونی UV نانو تایمر دار - ایمکس NT-UV40-T
  401057003
  ۴۰۱۰۵۷۰۰۳
  ۱۲,۰۳۱,۰۰۰ تومان
  دستگاه ضدعفونی UV نانو تایمر دار ایمکس NT-UV75T
  دستگاه ضدعفونی UV نانو تایمر دار ایمکس NT-UV75T
  401057005
  ۴۰۱۰۵۷۰۰۵
  ۱۹,۷۷۵,۰۰۰ تومان
  سیستم ضد عفونی UV ایمکس ـ مدل: FOS-UV-7T
  سیستم ضد عفونی UV ایمکس ـ مدل: FOS-UV-7T
  401057009
  ۴۰۱۰۵۷۰۰۹
  ۱۰,۲۸۷,۰۰۰ تومان
  سیستم ضد عفونی UV ایمکس ـ مدل: FOS-UV-14T
  سیستم ضد عفونی UV ایمکس ـ مدل: FOS-UV-14T
  401057010
  ۴۰۱۰۵۷۰۱۰
  ۱۴,۲۱۷,۰۰۰ تومان
  سیستم ضد عفونی UV ایمکس ـ مدل: FOS-UV-5T
  سیستم ضد عفونی UV ایمکس ـ مدل: FOS-UV-5T
  401057008
  ۴۰۱۰۵۷۰۰۸
  ۹,۷۳۵,۰۰۰ تومان
   سیستم گند زدایی UV
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • EMAUX
   خیر
   بله