فلنج جوشی پایه بلند پلی اتیلن کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  فلنج جوشی پایه بلند پلی اتیلن کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  206003002
  ۲۰۶۰۰۳۰۰۲
  بزودیhistory
  فلنج جوشی پایه بلند پلی اتیلن کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  فلنج جوشی پایه بلند پلی اتیلن کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  206003001
  ۲۰۶۰۰۳۰۰۱
  بزودیhistory
  فلنج جوشی پایه کوتاه پلی اتیلن کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  فلنج جوشی پایه کوتاه پلی اتیلن کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  206004002
  ۲۰۶۰۰۴۰۰۲
  بزودیhistory
  فلنج جوشی پایه کوتاه پلی اتیلن کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  فلنج جوشی پایه کوتاه پلی اتیلن کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  206004001
  ۲۰۶۰۰۴۰۰۱
  بزودیhistory
   فلنج جوشی
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Kaveh Gostar
   خیر
   بله