کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 90 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 90 میلیمتر
  204021025
  ۲۰۴۰۲۱۰۲۵
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 75 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 75 میلیمتر
  204021019
  ۲۰۴۰۲۱۰۱۹
  ۸۱,۰۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 63 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 63 میلیمتر
  204021013
  ۲۰۴۰۲۱۰۱۳
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 50 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 50 میلیمتر
  204021008
  ۲۰۴۰۲۱۰۰۸
  ۵۰,۵۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر - قطر 40 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر - قطر 40 میلیمتر
  204021005
  ۲۰۴۰۲۱۰۰۵
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 32 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 32 میلیمتر
  Siddle Single Out Lat
  Siddle Single Out Lat
  ۲۷,۵۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 250 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 250 میلیمتر
  204021061
  ۲۰۴۰۲۱۰۶۱
  ۴۴۰,۰۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 200 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 200 میلیمتر
  204021052
  ۲۰۴۰۲۱۰۵۲
  ۳۱۳,۵۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 160 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 160 میلیمتر
  204021043
  ۲۰۴۰۲۱۰۴۳
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 125 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 125 میلیمتر
  204021037
  ۲۰۴۰۲۱۰۳۷
  ۱۳۷,۵۰۰ تومان
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 110 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر ـ قطر 110 میلیمتر
  204021031
  ۲۰۴۰۲۱۰۳۱
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  مغزی پلی استال
  مغزی پلی استال
  Poly Asetal Nipple
  Poly Asetal Nipple
  ۴,۳۰۰ تومان
  سه راه نر پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه نر پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه نر پلی اتیلن
  سه راه نر پلی اتیلن
  ۳۵,۲۰۰ تومان
  سه راه ماده پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه ماده پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه ماده پلی اتیلن
  سه راه ماده پلی اتیلن
  ۲۵,۳۰۰ تومان
  سه راه جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  سه راه جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  انواع سه راهی پلی اتیلن
  انواع سه راهی پلی اتیلن
  ۲۶,۵۰۰ تومان
  سه راه جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  سه راه جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  206002001
  ۲۰۶۰۰۲۰۰۱
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  سه راه تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه تبدلی پلی اتیلن
  سه راه تبدلی پلی اتیلن
  ۴۲,۹۰۰ تومان
  سه راه تبدیل جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  سه راه تبدیل جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  206007001
  ۲۰۶۰۰۷۰۰۱
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  سه راه تبدیل جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 10اتمسفر
  سه راه تبدیل جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 10اتمسفر
  206007002
  ۲۰۶۰۰۷۰۰۲
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  سه راه پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راهی پلی اتیلن
  سه راهی پلی اتیلن
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  زانوی جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  زانوی جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  206001001
  ۲۰۶۰۰۱۰۰۱
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  زانوی جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  زانوی جوشی فشار قوی کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  206001003
  ۲۰۶۰۰۱۰۰۳
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  زانوی جوشی 45 درجه فشار قوی کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  زانوی جوشی 45 درجه فشار قوی کاوه گستر - فشار 6 اتمسفر
  خرید اتصالات فشار قوی پلی اتیلن
  خرید اتصالات فشار قوی پلی اتیلن
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  زانوی جوشی 45 درجه فشار قوی کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  زانوی جوشی 45 درجه فشار قوی کاوه گستر - فشار 10 اتمسفر
  206001017
  ۲۰۶۰۰۱۰۱۷
  ۲۱,۰۰۰ تومان
  زانو نر پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو نر پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو نر پلی اتیلن
  زانو نر پلی اتیلن
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  زانو ماده پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو ماده پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو ماده پلی اتیلن
  زانو ماده پلی اتیلن
  ۱۷,۶۰۰ تومان
  زانو پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو پلی اتیلن
  زانو پلی اتیلن
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  Reducing Coupling
  Reducing Coupling
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رابط پلی اتیلن کاوه گستر
  رابط پلی اتیلن کاوه گستر
  Coupling
  Coupling
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  درپوش پلی استال
  درپوش پلی استال
  204015
  ۲۰۴۰۱۵
  ۳,۳۰۰ تومان
  درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر
  درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر
  End Plug
  End Plug
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  اتصال نری کاوه گستر
  اتصال نری کاوه گستر
  Male Connection
  Male Connection
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  اتصال مادگی کاوه گستر
  اتصال مادگی کاوه گستر
  Female Connection
  Female Connection
  ۱۲,۸۰۰ تومان
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن کاوه گستر
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن کاوه گستر
  Flange Adaptor
  Flange Adaptor
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان
   کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر - قطر 25 میلیمتر
  کمر بند پلی اتیلن کاوه گستر - قطر 25 میلیمتر
  Siddle Single Out Lat
  Siddle Single Out Lat
  ۱۳,۷۵۰ تومان
  واشر
  واشر
  204018010
  ۲۰۴۰۱۸۰۱۰
  تماس بگیرید
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Kaveh Gostar
   خیر
   بله