لوله فاضلاب چسبی سایز 3*32 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب چسبی سایز 3*32 پلیمر گلپایگان
  لوله چسبی پلیمر گلپایگان، خرید لوله و اتصالات pvc، قیمت لوله فاضلابی پلیمری، خرید آنلاین لوله و اتصالات پلیمری
  لوله چسبی پلیمر گلپایگان، خرید لوله و اتصالات pvc، قیمت لوله فاضلابی پلیمری، خرید آنلاین لوله و اتصالات پلیمری
  ۵۱,۸۰۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 75 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 75 پلیمر گلپایگان
  PG
  PG
  ۶۱,۷۴۰ تومان
  پی جی ونت چسبی سفید پلیمر گلپایگان
  پی جی ونت چسبی سفید پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۳۷۶,۲۰۰ تومان
  تبدیل هم مرکز (تو در تو ) چسبی پلیمر گلپایگان
  تبدیل هم مرکز -تو در تو - چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱۴,۷۶۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۲۵,۶۴۰ تومان
  رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۳۲,۱۶۰ تومان
  درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر
  درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر
  End Plug
  End Plug
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  Reducing Coupling
  Reducing Coupling
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  درپوش چسبی پلیمر گلپایگان
  درپوش چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۷,۸۰۰ تومان
  شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  401013001
  ۴۰۱۰۱۳۰۰۱
  ۵۲۶,۷۰۰ تومان
  اتصال نری کاوه گستر
  اتصال نری کاوه گستر
  Male Connection
  Male Connection
  ۱۲,۶۰۰ تومان
  سیفون ساده چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون ساده چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون فاضلاب
  سیفون فاضلاب
  ۱۵۸,۷۶۰ تومان
  رابط پلی اتیلن کاوه گستر
  رابط پلی اتیلن کاوه گستر
  Coupling
  Coupling
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*50 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 45 درجه سایز 3*50 پلیمر گلپایگان
  زانوی 45 درجه یک سر کوپله
  زانوی ۴۵ درجه یک سر کوپله
  ۱۹,۱۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 125 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 90 درجه سایز 125 پلیمر گلپایگان
  زانوی 90 درجه یک سر کوپله
  زانوی ۹۰ درجه یک سر کوپله
  ۱۰۶,۰۰۰ تومان
  سه راه تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه تبدلی پلی اتیلن
  سه راه تبدلی پلی اتیلن
  ۴۲,۹۰۰ تومان
  اتصال مادگی کاوه گستر
  اتصال مادگی کاوه گستر
  Female Connection
  Female Connection
  ۱۲,۸۰۰ تومان
  زانو نر پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو نر پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو نر پلی اتیلن
  زانو نر پلی اتیلن
  ۱۶,۰۰۰ تومان
  کوپلینگ ترمز دار چسبی پلیمر گلپایگان
  کوپلینگ ترمز دار چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۹۲۱,۶۰۰ تومان
  ۱۵,۳۶۰ تومان
  سه راه ماده پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه ماده پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه ماده پلی اتیلن
  سه راه ماده پلی اتیلن
  ۲۵,۳۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401008001
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۱
  ۴۷,۴۹۰ تومان
  زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو خم 87/5 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانوی خم 87/5 درجه یک سر کوپله
  زانوی خم ۸۷/۵ درجه یک سر کوپله
  ۳۸,۲۰۰ تومان
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن کاوه گستر
  اتصال فلنج دار پلی اتیلن کاوه گستر
  Flange Adaptor
  Flange Adaptor
  ۴۵۵,۰۰۰ تومان
  موفه چسبی پلیمر گلپایگان
  موفه چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۲۰,۱۶۰ تومان
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  درپوش چسبی UPVC پیمتاش سایز 125 PIMTAS
  401017001
  ۴۰۱۰۱۷۰۰۱
  ۲۸۶,۳۵۰ تومان
  چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهارراه لوله فاضلاب
  چهارراه لوله فاضلاب
  ۱۷۵,۸۰۰ تومان
  زانو پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو پلی اتیلن
  زانو پلی اتیلن
  ۲۲,۵۰۰ تومان
  مهر ماسوره چسبی UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  مهر ماسوره چسبی UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  401019001
  ۴۰۱۰۱۹۰۰۱
  ۱۵۲,۳۷۰ تومان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله
  زانو ۳۰ درجه یک سر کوپله
  ۶۹,۷۰۰ تومان
  گالی کامل پلیمر گلپایگان 110 - 160
  گالی کامل پلیمر گلپایگان 110 - 160
  گالی کامل لوله فاضلاب
  گالی کامل لوله فاضلاب
  ۵۸۵,۰۰۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401016001
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۱
  ۲۰۵,۸۵۰ تومان
  سه راه نر پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه نر پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه نر پلی اتیلن
  سه راه نر پلی اتیلن
  ۳۵,۲۰۰ تومان
  زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانو 15 درجه یک سر کوپله
  زانو ۱۵ درجه یک سر کوپله
  ۶۹,۷۰۰ تومان
  زانو ماده پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو ماده پلی اتیلن کاوه گستر
  زانو ماده پلی اتیلن
  زانو ماده پلی اتیلن
  ۱۷,۶۰۰ تومان
  منهول کامل چسبی پلیمرگلپایگان
  منهول کامل چسبی پلیمرگلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱,۱۶۸,۸۰۰ تومان
  سه راه پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راه پلی اتیلن کاوه گستر
  سه راهی پلی اتیلن
  سه راهی پلی اتیلن
  ۳۳,۰۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Polymer Golpayegan
   • Power Pipe
   • Vino Plastic
   • Kaveh Gostar
   • Mirab Esfahan
   • Vino Plastic
   • PIMTAS
   • TARGET
   • TANGIT
   • Hydroseal
   • TONIX
   • DENA
   • D.N
   • WELDON
   • KASRA
   • PuyaPlast
   • EMAUX
   • HYDRO&SEAL
   • SBK
   • MEGA POOL
   • Aquastrong
   • IML
   • MARINA POOL
   • KOKIDO
   • IRAN SAHAND
   • Chauffagekar
   • LEO
   • AQUAX
   • MARINA
   • MEGA SPA
   • Calmo
   • GARMIRAN
   • BOWMAN
   • SPECK
   • BS POOL
   • FILTREAU
   • ایرانی
   • ZODIAC
   • TAVAN TAK
   • SWIM PLUS
   • HYDRO POOL
   • WELD ON
   • VISPAR
   • VAHEB
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله