نوار تفلون
  نوار تفلون
  212001001
  ۲۱۲۰۰۱۰۰۱
  ۵,۵۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 3.7*50 میلیمتر
  103001001
  ۱۰۳۰۰۱۰۰۱
  ۹۳,۷۰۰ تومان
  چهار راه خم 87/5 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهار راه خم 87/5 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهارراه لوله فاضلاب
  چهارراه لوله فاضلاب
  ۱۸۶,۴۸۰ تومان
  رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  رابط دریچه بازدید کامل چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۳۲,۱۶۰ تومان
  کمر بند تعمیری دو تکه پلیمر گلپایگان
  کمر بند تعمیری دو تکه پلیمر گلپایگان
  202020006
  ۲۰۲۰۲۰۰۰۶
  ۴۷,۱۶۰ تومان
  انشعاب گیر زین اسبی 90 درجه پلیمر گلپایگان
  انشعاب گیر زین اسبی 90 درجه پلیمر گلپایگان
  202020011
  ۲۰۲۰۲۰۰۱۱
  ۵۳,۳۰۰ تومان
  زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  زانو چسبی 90 درجه UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401003021
  ۴۰۱۰۰۳۰۲۱
  ۶۰,۰۳۰ تومان
  زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانویی فاضلاب 15 درجه سایز 110 پلیمر گلپایگان
  زانو 15 درجه یک سر کوپله
  زانو ۱۵ درجه یک سر کوپله
  ۶۹,۷۰۰ تومان
  کوپلینگ ترمز دار چسبی پلیمر گلپایگان
  کوپلینگ ترمز دار چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۹۲۱,۶۰۰ تومان
  ۱۵,۳۶۰ تومان
  تبدیل هم مرکز (تو در تو ) چسبی پلیمر گلپایگان
  تبدیل هم مرکز -تو در تو - چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱۴,۷۶۰ تومان
  انشعاب گیر زین اسبی 45 درجه پلیمر گلپایگان
  انشعاب گیر زین اسبی 45 درجه پلیمر گلپایگان
  202020010
  ۲۰۲۰۲۰۰۱۰
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهار راه 45 درجه سه سر کوپله پلیمر گلپایگان
  چهارراه لوله فاضلاب
  چهارراه لوله فاضلاب
  ۱۷۵,۸۰۰ تومان
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  بوشن چسبی UPVC پیمتاش سایز 110 PIMTAS
  401016001
  ۴۰۱۰۱۶۰۰۱
  ۲۰۵,۸۵۰ تومان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله پلیمر گلپایگان
  زانو 30 درجه یک سر کوپله
  زانو ۳۰ درجه یک سر کوپله
  ۶۹,۷۰۰ تومان
  سه راه 90 درجه چسبی پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  سه راه 90 درجه چسبی پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401005005
  ۴۰۱۰۰۵۰۰۵
  ۶۸,۳۱۰ تومان
  شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 25 PIMTAS
  401013001
  ۴۰۱۰۱۳۰۰۱
  ۵۲۶,۷۰۰ تومان
  رابط پلی اتیلن کاوه گستر
  رابط پلی اتیلن کاوه گستر
  Coupling
  Coupling
  ۲۰,۰۰۰ تومان
  رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  رابط تبدیلی پلی اتیلن کاوه گستر
  Reducing Coupling
  Reducing Coupling
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  چراغ فواره ای 1/2 اینچ مارینا (خودنما) ـ 2 وات
  چراغ فواره ای 1/2 اینچ مارینا -خودنما- ـ 2 وات
  چراغ ضد آب دور فواره
  چراغ ضد آب دور فواره
  ۳۴۸,۰۰۰ تومان
  سه راهی خم فاضلاب 87/5 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی خم فاضلاب 87/5 درجه دو سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سه راهی لوله فاضلاب
  سه راهی لوله فاضلاب
  ۴۰,۳۲۰ تومان
  موفه چسبی پلیمر گلپایگان
  موفه چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۲۰,۱۶۰ تومان
  سیفون پایه دار یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون پایه دار یک سر کوپله چسبی پلیمر گلپایگان
  سیفون فاضلاب
  سیفون فاضلاب
  ۴۸,۹۶۰ تومان
  منهول کامل چسبی پلیمرگلپایگان
  منهول کامل چسبی پلیمرگلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۱,۱۶۸,۸۰۰ تومان
  شیر یک طرفه بدون قفل پلیمر گلپایگان
  شیر یک طرفه بدون قفل پلیمر گلپایگان
  لوله و اتصالات فاضلاب
  لوله و اتصالات فاضلاب
  ۹۲۵,۲۰۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 1.2*40 PIMTAS
  401008001
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۱
  ۴۷,۴۹۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 40 PIMTAS
  401024003
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۳
  ۲۴,۸۴۰ تومان
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  بست لوله استخری UPVC پیمتاش سایز 50 PIMTAS
  401024001
  ۴۰۱۰۲۴۰۰۱
  ۳۵,۹۹۰ تومان
  شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  شیر توپی مهره دار چسبی فشار قوی UPVC پیمتاش سایز 32 PIMTAS
  PIMTAS
  PIMTAS
  ۶۲۹,۰۵۰ تومان
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  بوشن مغزی UPVC پیمتاش سایز 3.4*25 PIMTAS
  401004001
  ۴۰۱۰۰۴۰۰۱
  ۲۵,۶۴۰ تومان
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  بوشن یکسر دنده UPVC پیمتاش سایز 4*110 PIMTAS
  401008005
  ۴۰۱۰۰۸۰۰۵
  ۳۴۹,۶۰۰ تومان
  درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر
  درپوش انتهایی پلی اتیلن کاوه گستر
  End Plug
  End Plug
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  چراغ لاینی ضد آب مولتی کالر مارینا - نیم متری
  چراغ لاینی ضد آب مولتی کالر مارینا - نیم متری
  نورپردازی محوطه استخر
  نورپردازی محوطه استخر
  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتر
  لوله استخری UPVC سایز 6.2*160 میلیمتر
  103001013
  ۱۰۳۰۰۱۰۱۳
  ۵۴۴,۱۰۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 63 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 63 پلیمر گلپایگان
  114001002
  ۱۱۴۰۰۱۰۰۲
  ۵۱,۷۸۰ تومان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 50 پلیمر گلپایگان
  لوله فاضلاب ناودانی سایز 50 پلیمر گلپایگان
  114001001
  ۱۱۴۰۰۱۰۰۱
  ۴۰,۸۴۰ تومان
  درپوش چسبی پلیمر گلپایگان
  درپوش چسبی پلیمر گلپایگان
  اتصالات لوله و فاضلاب
  اتصالات لوله و فاضلاب
  ۷,۸۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   • Polymer Golpayegan
   • Power Pipe
   • Vino Plastic
   • Kaveh Gostar
   • Mirab Esfahan
   • Vino Plastic
   • PIMTAS
   • TARGET
   • TANGIT
   • Hydroseal
   • TONIX
   • DENA
   • D.N
   • WELDON
   • KASRA
   • PuyaPlast
   • EMAUX
   • HYDRO&SEAL
   • SBK
   • MEGA POOL
   • Aquastrong
   • IML
   • MARINA POOL
   • KOKIDO
   • IRAN SAHAND
   • Chauffagekar
   • LEO
   • AQUAX
   • MARINA
   • MEGA SPA
   • Calmo
   • GARMIRAN
   • BOWMAN
   • SPECK
   • BS POOL
   • FILTREAU
   • ایرانی
   • ZODIAC
   • TAVAN TAK
   • SWIM PLUS
   • HYDRO POOL
   • WELD ON
   • VISPAR
   • VAHEB
   بر اساس رنگ
   خیر
   بله